Na tej stronie znajdziesz przydatne informacje dotyczące przyjmowania wniosku o Pożyczkę Ekspresową Banku Pekao S.A. (PEX). Szczegółowy tryb znajdziesz w obowiązującym Podręczniku.

Informacje i dokumenty na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla Partnerów Sprzedaży Banku Pekao S.A. oraz pracowników Partnerów Sprzedaży wpisanych na Listę Pracowników Partnera Sprzedaży i mogą być przez nich wykorzystywane wyłącznie w trakcie wykonywania czynności zgodnie z umową agencyjną dotyczącą współpracy zawartą pomiędzy Partnerem Sprzedaży a Bankiem Pekao S.A.

 • PEX – jak przyjąć wniosek kredytowy

  •  
   1. Szczegółowo proces opisany jest w obowiązującym Podręczniku
   2. Pamiętaj o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wobec Klienta przed przyjęciem wniosku (asysta przedkontraktowa oraz obowiązki w zakresie RODO i BIK) – ws dokumentów asysty przedkontraktowej skontaktuj się z Oddziałem Banku.
   3. Pamiętaj o przyjęciu od Klienta potwierdzenia otrzymania dokumentów dot. asysty przedkontraktowej, RODO oraz BIK.
   4. Przyjmij podpisany przez Klienta wniosek kredytowy oraz dokumenty potwierdzające dochody Klienta (zgodnie z obowiązującym wykazem); tutaj znajdziesz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu.
   5. Sporządź kopię dokumentu tożsamości – a jeżeli Klient odmawia zgody na sporządzenie kopii – przyjmij Oświadczenie o braku zgody na sporządzenie kopii.
   6. Jeżeli Klient oświadcza, że nie jest Klientem naszego Banku – przyjmij od niego podpisaną Kartę Klienta Banku.

   UWAGA – jeżeli Klient jest zainteresowany ofertą PEX z CPI:
   1. Zwróć uwagę na ograniczenia dotyczące zakresu przekazywanych informacji opisane w Podręczniku.
   2. Pamiętaj o przyjęciu od Klienta potwierdzenia otrzymania dokumentów w zakresie RODO oraz BIK.
   3. Pamiętaj o przyjęciu od Klienta Oświadczenia Klienta Pośrednika.
   4. Jeżeli Klient oświadcza, że nie jest Klientem naszego Banku – przyjmij od niego podpisaną Kartę Klienta Banku.
   5. Jeżeli Klient posługiwał się mDowodem – do dokumentacji dołącz oświadczenie o przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości Klienta z wykorzystaniem mDowodu

   UWAGA: jeżeli pobrany dokument nie otwiera się automatycznie – sprawdź katalog „Pobrane” na swoim komputerze lub w górnym pasku swojej przeglądarki.