Usługa doradztwa inwestycyjnego

Wykorzystaj wiedzę ekspertów i otwórz się na nowe możliwości.

Porozmawiaj z Bankierem

Eksperckie doradztwo inwestycyjne

Wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym popartą danymi z nowoczesnego narzędzia analitycznego zbudowanego do celów doradztwa inwestycyjnego.

Szczegółowa analiza Twoich potrzeb

Nasza propozycja powstaje w wyniku wielopoziomowej analizy Twoich celów, sytuacji finansowej oraz akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka.

Monitoring sytuacji rynkowej

Analizujemy wpływ istotnych wydarzeń rynkowych zmieniających perspektywę inwestycyjną, dotyczących posiadanych przez Ciebie instrumentów finansowych.

Indywidualne rekomendacje inwestycyjne

Na Twoje życzenie przygotujemy kompleksowe rekomendacje zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego oraz propozycje zmian wraz z komentarzem.

Komfort na co dzień

Twoje środki są w dobrych rękach – zyskujesz czas dla siebie i swoich bliskich. Usługa doradztwa inwestycyjnego pomoże Ci dobrać instrumenty, które są dla Ciebie odpowiednie.

Porozmawiaj z Bankierem

Jak powstaje rekomendacja w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego?

    Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej.

    Do przygotowania rekomendacji inwestycyjnej wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym, wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanym specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego.

    Przygotowany materiał dopasowany jest do akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – oferujemy strategię od konserwatywnej po agresywną.

    Określasz horyzont czasowy dla Twoich inwestycji.

    Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej.

Ważne informacje

Żadna część niniejszego opracowania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani wzorca umownego, ogólnych warunków umowy czy regulaminu i służy wyłącznie celom reklamowym i informacyjnym.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Wszelkie dane zawarte w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie mają charakteru porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych produktów i usług znajdują się w odpowiednich wzorcach umownych, regulaminach oraz innych regulacjach i dokumentach właściwych dla danego produktu lub usługi, a związane z nimi opłaty w Taryfie Opłat i Prowizji Banku Pekao S.A.
 

Sprzedaż krzyżowa

Bank informuje, że usługa doradztwa inwestycyjnego stanowi sprzedaż krzyżową z usługą prowadzenia rachunku bankowego w Banku, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Oznacza to, że do zawarcia umowy o doradztwo inwestycyjne konieczne jest również otwarcie rachunku bankowego w Banku.

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego powiązane z prowadzeniem rachunku bankowego w Banku nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta w porównaniu z ryzykiem i kosztami, które wynikałyby z tych dwóch usług, gdyby były one świadczone oddzielnie. Informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego i dla rachunku bankowego Bank przekazuje odrębnie przy zawieraniu umowy o każdą z tych usług.

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego nie jest możliwe dla Klientów nieposiadających rachunku bankowego w Banku.
 

Ryzyka

Bank informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Inwestowanie w instrumenty finansowe oraz niektóre inne produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, takie jak np. produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym, wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości pierwotnie zainwestowanych środków.

Historyczne wyniki z tytułu dokonanych inwestycji nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Bank nie gwarantuje, że realizacja rekomendacji inwestycyjnej zapewni osiągnięcie oczekiwanych przez Klienta celów inwestycyjnych. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Inwestowanie w instrumenty finansowe oraz inne formy lokowania i inwestowania, jak np. produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym, produkty strukturyzowane oraz lokaty dwuwalutowe, wiąże się z ryzkiem inwestycyjnym rozumianym jako możliwość utraty zainwestowanego kapitału i/lub nieosiągnięcia zakładanych zysków. Szczegółowa charakterystyka ryzyka inwestycyjnego przedstawiana jest Klientowi w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, a także przed zawarciem rekomendowanej w ramach usługi transakcji.

Przy wydawaniu rekomendacji Bank bierze w szczególności pod uwagę: przewidywaną stopę zwrotu z inwestycji, historyczne stopy zwrotu na danym instrumencie oraz klasie i subklasie aktywów (zwłaszcza ich powtarzalność i zmienność), koszty nabycia i zbycia, strukturę produktu oraz zgodność z polityką inwestycyjną ustaloną przez Klienta z Bankiem. Dodatkowe informacje o usłudze uzyskasz u swojego Bankiera.
 

Koszty

Opłaty i prowizje dot. produktów wchodzących w skład portfeli znajdują się w Tabelach opłat i Prowizji obowiązujących dla określonych instrumentów finansowych i produktów inwestycyjnych.

Informacje o kosztach i ryzykach związanych z usługą dostępne są u Bankiera oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao.

Wypełnij formularz

Oddzwonimy


Konto Private Banking prowadzone jest bezpłatnie dla klientów z aktywami w naszym banku powyżej 1 mln złotych. Podaj wysokość aktywów żebyśmy mogli dopasować ofertę:
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.