Inwestycja dwuwalutowa
Inwestuj w pary walutowe i wykorzystaj szansę na wyższe zyski uwzględniając ryzyko inwestycyjne.

Zaakceptuj wyższe ryzyko, aby zwiększyć szansę na zysk

Inwestycja Dwuwalutowa to produkt stanowiący pochodny instrument finansowy w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który składa się ze złożonego przez Ciebie depozytu oraz europejskiej opcji walutowej.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianami zachodzącymi na rynku walutowym, masz wiedzę w zakresie mechanizmów tego rynku  i akceptujesz ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej oraz ryzyko utraty znacznej części zainwestowanego kapitału to zapoznaj się z informacjami o inwestycji dwuwalutowej.

Porozmawiaj z Bankierem
Atrakcyjne oprocentowanie
Inwestycja dwuwalutowa daje Ci szansę na wyższe oprocentowanie inwestycji przy akceptacji ryzyka poniesienia straty, w sytuacji gdy przewidywania co do zachowania danej pary walut się nie spełnią.
Inwestowanie na rynku walutowym
Samodzielnie wybierasz parę walutową, w jaką chcesz inwestować. Do dyspozycji masz: PLN/EUR, PLN/USD, EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD, USD/EUR, PLN/GBP, GBP/PLN, PLN/CHF, CHF/PLN.
Elastyczność w wyborze okresu inwestycji
Elastyczność w wyborze okresu inwestycji. Dopasuj czas trwania inwestycji. Inwestycje dwuwalutowe założysz na okres od 7 do 180 dni.

Zaakceptuj wyższe ryzyko, aby zwiększyć szansę na zysk

Inwestycja Dwuwalutowa to produkt stanowiący pochodny instrument finansowy w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który składa się ze złożonego przez Ciebie depozytu oraz europejskiej opcji walutowej.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianami zachodzącymi na rynku walutowym, masz wiedzę w zakresie mechanizmów tego rynku  i akceptujesz ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej oraz ryzyko utraty znacznej części zainwestowanego kapitału to zapoznaj się z informacjami o inwestycji dwuwalutowej.

Porozmawiaj z Bankierem
Jak inwestować w waluty?
 • Inwestycja dwuwalutowa będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, jeżeli masz wiedzę na temat rynku walutowego oraz akceptujesz ryzyko kursowe, ryzyko kredytowe dotyczące Banku Pekao S.A., ryzyko braku płynności Inwestycji Dwuwalutowej oraz ryzyko prawne i podatkowe.
 • Oczekujesz możliwości indywidualnego określenia parametrów produktu takich jak: pary walut, dzień rozpoczęcia i zakończenia inwestycji czy kursu przeliczenia.
 • Poszukujesz możliwości zróżnicowania portfela posiadanych aktywów.
 • Jesteś zainteresowany zmianami zachodzącymi na rynku walutowym i akceptujesz wysokie ryzyko walutowe związane z możliwością wahań kursu.
Ważne informacje

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Przed zawarciem transakcji zalecamy wypełnienie kwestionariusza MIFID, w celu sprawdzenia czy inwestycja dwuwalutowa jest dla Ciebie odpowiednia i spełnia Twoje cele i preferencje inwestycyjne.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieraniem Inwestycji Dwuwalutowych, a udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Jakiekolwiek prognozy zdarzeń lub sytuacji gospodarczej nie stanowią gwarancji wystąpienia tych zdarzeń w przyszłości. Przed zawarciem transakcji Klient powinien zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). KID dla wybranej pary walutowej przekazywany jest Klientowi każdorazowo przed zawarciem transakcji. Dokumenty KID dostępne są w sekcji Dokumenty do pobrania.
 

Ryzyka

Przed zawarciem transakcji Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko kursowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne. Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Z inwestycją Dwuwalutową związane jest m.in ryzyko kursowe (ryzyko przewalutowania / przeliczenia), ryzyko kredytowe dotyczące Banku Pekao S.A., ryzyko płynności Inwestycji Dwuwalutowej, oraz inne w tym ryzyka prawne i podatkowe.  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie gwarantuje osiągnięcia zysku z Inwestycji Dwuwalutowej. Z inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Przedstawione wyliczenia nie powinny być interpretowane jako wiarygodny wskaźnik lub gwarancja uzyskania podobnego wyniku w przyszłości. Historyczne wyniki inwestycyjne i kursy wymiany walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i kursów w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są u Bankiera.
 

Koszty

Klient nie ponosi kosztów związanych z podpisaniem Umowy oraz przystąpieniem do Inwestycji Dwuwalutowej (kosztów nabycia).

Klient ponosi koszt równy marży Banku wbudowanej w Inwestycję Dwuwalutową (w części instrumentu pochodnego), której wysokość jest uzależniona od wybranej przez Klienta pary walutowej oraz długości trwania Inwestycji. Kosztem zawarcia transakcji jest koszt marży Banku, ujętej przy określaniu parametrów produktu – jest to koszt jednorazowy pobierany na początku inwestycji (w dniu zawarcia transakcji).

Marża Banku nie stanowi odrębnej opłaty, ani prowizji i uwzględniana jest w „cenie” transakcji.  Informacja o tym koszcie jest przekazywana Klientowi przed zawarciem Inwestycji Dwuwalutowej oraz na potwierdzeniu zawarcia transakcji.

Informację o kosztach Inwestycji Dwuwalutowej dla przykładowych parametrów transakcji zawiera KID. Bank nie pobiera ani nie przekazuje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od podmiotów trzecich z tytułu świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Inwestycji Dwuwalutowych.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu Inwestycji Dwuwalutowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w okresie od Dnia Rozpoczęcia Inwestycji Dwuwalutowej do Dnia Zakończenia Inwestycji Dwuwalutowej Klient nie może żądać zwrotu całości lub części Kwoty Inwestycji Dwuwalutowej, jak również wypłaty całości lub części Płatności Odsetkowej, tym samym w produkcie nie występuje opłata za przedterminowe zakończenie Inwestycji.
 

Sprzedaż Krzyżowa

Bank informuje, iż zawieranie Inwestycji Dwuwalutowych stanowi sprzedaż krzyżową w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Warunkiem niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta usługi wykonywania zleceń dotyczących zawierania Inwestycji Dwuwalutowych jest świadczenie usługi prowadzenia rachunku osobistego w Banku Pekao S.A.

Zawieranie Inwestycji Dwuwalutowych nie jest możliwe dla Klientów nie posiadających rachunków osobistych w Banku, w co najmniej dwóch różnych walutach.

Świadczenie ww. usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie.

Zawieranie Inwestycji Dwuwalutowych w ramach sprzedaży krzyżowej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Klienta, innymi niż te, które Klient ponosiłby w przypadku odrębnego prowadzenia rachunków osobistych.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Czym jest inwestycja dwuwalutowa?

   Inwestycja dwuwalutowa to rodzaj inwestycji, który łączy tradycyjną lokatę z transakcją pochodną powiązaną z wybraną parą walut. Podczas inwestowania środków, samodzielnie określasz kurs, po którym może nastąpić przewalutowanie, jeśli ten kurs zostanie przekroczony na koniec inwestycji. Zainwestowane środki podlegają oprocentowaniu określanemu przy zawieraniu danej inwestycji.  W przypadku ewentualnego przewalutowania równowartość otrzymanych środków przeliczona po kursie rynkowym wraz z otrzymanym oprocentowaniem może być niższa niż początkowa wartość zainwestowanych środków.

  • Jak skorzystać z inwestycji dwuwalutowej?

   Jeżeli posiadasz Konto Private Banking i chcesz skorzystać z oferty inwestycji dwuwalutowej, skontaktuj się z osobistym bankierem lub użyj formularza kontaktowego na stronie internetowej – zostaw nam swoje dane, a Bankier skontaktuje się z Tobą.

 • Pliki do pobrania

  KID DCI CHFPLN

  Pobierz plik

  KID DCI EURPLN

  Pobierz plik

  KID DCI EURUSD

  Pobierz plik

  KID DCI GBPPLN

  Pobierz plik

  KID DCI PLNCHF

  Pobierz plik

  KID DCI PLNEUR

  Pobierz plik

  KID DCI PLNGBP

  Pobierz plik

  KID DCI PLNUSD

  Pobierz plik

  KID DCI USDEUR

  Pobierz plik

  KID DCI USDPLN

  Pobierz plik

  Historyczne statystyki inwestycji dwuwalutowych na poszczególnych parach walutowych

  Pobierz plik

Wypełnij formularz

Oddzwonimy


Konto Private Banking prowadzone jest bezpłatnie dla klientów z aktywami w naszym banku powyżej 1 mln złotych. Podaj wysokość aktywów żebyśmy mogli dopasować ofertę:
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.