Tytuł Best Private Bank Poland 2022 w konkursie International Banker 2022 Banking Awards organizowanym przez magazyn Finance Publishing.

Po raz kolejny bankowość prywatna Banku Pekao S.A. została wyróżniona w międzyna-rodowym konkursie World’s Best Private Banks Awards 2023 organizowanego przez magazyn Global Finance. 

W ramach 8. edycji konkursu Bank Pekao S.A. został wyróżniony m.in. za innowacyjność, szeroką ofertę inwestycyjną, jakość świadczonych usług, a także za wyniki finansowe. Doroczny konkurs Private Bank Awards organizowany przez Global Finance honoruje banki, które najlepiej zaspokajają wyspecjalizowane potrzeby zamożnych osób, dążących do zwiększenia, zachowania i przekazania swojego majątku. 

Global Finance wybierając zwycięzców zwraca uwagę nie tylko na rozmiar instytucji oraz jej rozwój, ale również na kreatywność i wyjątkowość oferty. 

Coroczne oceny najlepszych bankowości prywatnych na świecie, stanowią przewodnik po instytucjach najlepiej przygotowanych do zaspokojenia coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb klientów w zakresie zarządzania majątkiem. 

Redakcja Global Finance wybrała zwycięzców nagród Private Bank Awards przy udziale kadry kierowniczej i znawców branży. Oprócz niezależnych badań, wykorzystuje również informacje z wpisów przesłanych przez banki do oceny szeregu czynników obiektywnych i subiektywnych. Tegoroczne oceny opierały się na wynikach w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

[1] PRESS RELEASE: Global Finance Names The World’s Best Private Banks 2023, www.gfmag.com, 21.10.2022 r.