Karta kredytowa UNIQUE i Family Office ze Złotym Godłem Quality International 2023

Już po raz 10 Bank Pekao S.A. został nagrodzony za jakość produktów i usług. 1 grudnia w Krynicy-Zdroju, podczas Europejskiego Forum Biznesu, odbyła się gala wręczenia nagród 27 edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International 2023.*

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. otrzymała dwa Złote Godła QI 2023 – za Produkt Najwyższej Jakości – kartę kredytową UNIQUE oraz Usługę Najwyższej jakości - Family Office.
Najwyższa Jakość QI to największy program projakościowy w Polsce, od wielu lat organizowany pod Patronem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Nagrody w imieniu banku odebrał Krystian Drzał – Dyrektor Biura Family Office. „Zawsze staramy się być pierwsi. I tak zarówno karta UNIQUE niosła ze sobą pierwszą na świecie tokenizację dzieł sztuki w tradycyjnej instytucji finansowe, tak i z Family Office byliśmy pierwsi na rynku bankowym w Polsce”.

* Najwyższa Jakość Quality International (najwyzszajakoscqi.pl)