Promocja! Konto firmowe z premiami
do 2 000 zł

Załóż konto zdalnie i zyskaj 300 zł na start

Promocja „Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy” skierowana jest do podmiotów krajowych, będących osobą fizyczną, która prowadzi lub otworzy w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzących księgowość uproszczoną i nie związanych z Bankiem Pekao S.A. umową rachunku rozliczeniowego dla firmy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji. 
 

za prowadzenie konta firmowego

 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że w danym miesiącu spełnisz co najmniej jeden z poniższych warunków:
  - wpływy na rachunek w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych
  kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Banku Pekao S.A.),
  - z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inne podatkowe),
  - na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank,
  - na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku,
  - z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

300 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes zdalnie

 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zawrzesz z Bankiem do 31 sierpnia 2024 r. umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych z kartą debetową Mastercard do tego rachunku online poprzez: 
  a) podstronę internetową Banku lub
  b) bankowość elektroniczną Pekao24 lub
  c) aplikację PeoPay lub
  d) infolinię Banku Pekao S.A. lub
  e) infolinię PZU
  oraz
  wykonasz przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia tego rachunku.

do 600 zł - zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych

wykonanych telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej MasterCard lub kartą debetową Mastercard do konta
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że w kolejnym miesiącu, w którym została zawarta umowa Konto Przekorzystne Biznes zrobisz transakcje bezgotówkowe na sumę min. 500 zł miesięcznie (nie dotyczy polecenia przelewu). Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 120 zł miesięcznie. Jeżeli takie transakcje będziesz wykonywał  w kolejnych 5 miesiącach  otrzymasz maksymalnie 600 zł premii. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki.
  Dodatkowym warunkiem naliczenia premii jest wykonanie w danym miesiącu
  kalendarzowym przelewu do ZUS na kwotę min. 300 zł.
   

600 zł

za zawarcie pierwszej umowy leasingu z Pekao Leasing lub faktoringu z Pekao Faktoring lub umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją (jednorazowo)
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że zawrzesz taką umowę i spełnisz warunki w zależności od produktu:

  • uruchomisz kredyt/ pożyczkę z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na kwotę min. 100 000 zł  lub
  • wykonasz minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie lub
  •  otrzymasz minimum 2 uznania na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.
  • wykonasz minimum 1 przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa nowego rachunku firmowego.

do 500 zł

za umowę o terminal płatniczy
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że w czasie promocji zawrzesz z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz w nim, przez 5 kolejnych miesięcy po otwarciu konta firmowego, płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie. Tę premię możesz otrzymać jeżeli nie prowadzisz działalności w następujących branżach: biura turystyczne (podróży), kantory, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, produkcja, sprzedaż broni palnej lub produkcja broni i amunicji. 
  Dodatkowym warunkiem naliczenia premii jest wykonanie w danym miesiącu  kalendarzowym przelewu do ZUS na kwotę min. 300 zł.
  Kwota premii wynosi 100 zł miesięcznie. Jeżeli takie warunki będziesz spełniał w kolejnych 5 miesiącach  otrzymasz maksymalnie 500 zł premii. 

Jeśli posiadasz już w Banku Pekao S.A. konto indywidulane:
 


Nie jesteś jeszcze naszym klientem?
Otwórz konto indywidulane, a następnie załóż zdalnie konto firmowe.
 

Promocja Zyskaj do 2 000 zł premii dla firmy trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. włącznie.
Z promocji wyłączone są podmioty związane z Bankiem Pekao S.A. umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.
 
Warunki kwalifikujące Uczestnika promocji do możliwości uzyskania do 2000 zł premii (warunki muszą być spełnione łącznie):

 1. Zawarcie z Bankiem, w okresie przystąpienia do promocji, umowy o nowy  rachunek firmowy oraz o kartę Mastercard do tego rachunku i posiadanie ich przez okres co najmniej 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego rachunku.
 2. Akceptacja kompletu zgód marketingowych dotyczących Banku Pekao S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej oraz zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych na cały okres promocji, jej rozliczenia i wypłaty premii.
 3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu promocji.
 4. Brak związania z Bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.


Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Załóż konto on-line *