Сімейний капітал з догляду для громадян України

Якщо ви є:

 • громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України та прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з воєнними діями,
 • громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України та проживали на території Польщі до 24 лютого 2022 року,

і бажаєте подати заяву на отримання соціальної допомоги за програмою Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Сімейний капітал опіки") на дитину, яка прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями, ви можете зробити це на спеціально підготовленій для Вас заяві:

 • на сайті Pekao24
 • у застосунку PeoPay

"Сімейний капітал опіки" – це виплата на другу та кожну наступну дитину в сім’ї віком від 12 до 35 місяців у розмірі до 12 тисяч злотих на дитину.
"Сімейний капітал опіки" призначається незалежно від доходу сім'ї.

Ви, як батько чи мати дитини, можете вирішити, чи ви хочете отримувати допомогу у розмірі:

 • 500 зл впродовж 24 місяців,
 • 1000 зл вродовж 12 місяців. 

Виплату за програмою "Сімейний капітал опіки" нараховуватиме та виплачуватиме Заклад соціального страхування (ZUS).
Детальну інформацію про програму можна знайти на сайті www.zus.pl
 

Як подати заяву на сайті Pekao24

Крок 1:

На сайті Pekao24 перейдіть у вкладку ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАЯВКИ, виберіть
е-Управління.

Крок 2:

Дивіться Столиця сімейної турботи для громадян України.

Крок 3:

Натисніть Перейти до програми.

Крок 4:

Прийміть регламент послуги й ознайомтеся з основною інформацією щодо подання заявки. Натисніть ДАЛІ.

Крок 5:

Перевірте свої адресні дані та доповніть або змініть їх, якщо необхідно. Перейдіть до наступного кроку, натиснувши кнопку ДАЛІ.

Крок 6:

Заповніть інформацію про громадянство та адресу проживання, а потім виберіть рахунок для виплати допомоги. На цьому етапі вирішіть, чи виплачувати допомогу протягом 24 місяців у розмірі 500 злотих чи в розмірі 1000 злотих протягом року. Перейдіть далі.

Крок 7:

Надайте необхідну інформацію про своїх дітей і натисніть ДАЛІ.

Крок 8:

Допомога надається на другу та наступних дітей, тому просимо вказати тут дані про старшу дитину у вашій родині. Заповнивши, перейдіть до наступного кроку.

Крок 9:

Ознайомтеся зі змістом роз'яснення, прийміть заяви та за потреби заповніть додатки. Натисніть на кнопку ДАЛІ.

Крок 10:

Перевірте правильність введених даних. Пам’ятайте, що після відправлення заявки до ZUS ви не зможете нічого змінити. Якщо все правильно, натисніть ПІДПИСАТИ та НАДІСЛАТИ.

Крок 11:

Вітаємо! Заявку подано, і тепер ви можете завантажити її у форматі PDF. Пам'ятайте, що після закриття екрана це буде неможливо.

Як подати заяву у застосунку PeoPay

Крок 1:

На робочому екрані в розділі «Для вас» виберіть Послуги та знайдіть програму «Сімейний капітал для громадян України» й натисніть Подати заявку.

Крок 2:

Прийміть регламент послуги й ознайомтеся з основною інформацією щодо подання заявки. Натисніть ДАЛІ.

Крок 3:

Перевірте свої адресні дані та доповніть або змініть їх, якщо необхідно. Перейдіть до наступного кроку, натиснувши кнопку ДАЛІ.

Крок 4:

На цьому екрані ви можете перевірити й, за потреби, доповнити свої дані. натиснувши кнопку ДАЛІ.

Крок 5:

Вирішіть, чи виплачувати допомогу протягом 24 місяців у розмірі 500 злотих чи в розмірі 1000 злотих протягом року. Перейдіть далі а потім виберіть рахунок для виплати допомоги.

Крок 6:

Надайте необхідну інформацію про своїх дітей.

Крок 7:

Допомога надається на другу та наступних дітей, тому просимо вказати тут дані про старшу дитину у вашій родині.

Крок 8:

Ознайомтеся зі змістом роз'яснення, прийміть заяви та за потреби заповніть додатки. Натисніть на кнопку ДАЛІ.

Крок 9:

Перевірте правильність введених даних. Пам’ятайте, що після відправлення заявки до ZUS ви не зможете нічого змінити. Якщо все правильно, натисніть ПІДПИСАТИ та НАДІСЛАТИ.

Крок 10:

10. Заявку подано, і тепер ви можете завантажити її у форматі PDF. Пам'ятайте, що після закриття екрана це буде неможливо. Ви можете перевірити статус і деталі заявки у вкладці ПРОПОЗИЦІЇ та ЗАЯВКИ -> СПИСОК.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

Jeśli jesteś:
 • obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy i mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,
i chcesz złożyć wniosek o Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi możesz to zrobić na specjalnie przygotowanym dla Ciebie wniosku:
 • w serwisie internetowym Pekao24
 • w aplikacji PeoPay

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
 • 500 zł przez 24 miesiące,
 •  1 000 zł przez 12 miesięcy. 

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły dotyczące programu znajdziesz na www.zus.pl.
 

Jak złożyć wniosek w serwisie internetowym Pekao24

Krok 1:

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2:

Wybierz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy.

Krok 3:

Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4:

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat złożenia wniosku oraz regulaminem i zaakceptuj go. Kliknij DALEJ.

Krok 5.

Zweryfikuj swoje dane adresowe i uzupełnij je lub zmodyfikuj, jeśli to konieczne. Przejdź DALEJ.

Krok 6.

Uzupełnij informacje dotyczące obywatelstwa i adresu zamieszkania oraz wskaż rachunek do wypłaty świadczenia. Na tym etapie zdecyduj, czy świadczenie ma być wypłacane przed 24 miesiące w kwocie 500 zł czy w wysokości 1000 zł przed rok.

Krok 7.

Podaj wymagane informacje dotyczące Twoich dzieci i kliknij DALEJ.

Krok 8.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, dlatego w tym miejscu wpisz dane najstarszego dziecka w Twojej rodzinie. Przejdź DALEJ.

Krok 9.

Zapoznaj się z treścią pouczenia, zaakceptuj oświadczenia i jeśli to konieczne, uzupełnij załączniki.

Krok 10.

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych - po wysłaniu wniosku do ZUS nie będziesz mógł niczego zmienić. Jeśli wszystko jest poprawne kliknij PODPISZ i WYŚLIJ.

Krok 11.

Wniosek został złożony i możesz go tylko teraz pobrać w formacie PDF. Po zamknięciu ekranu nie będzie to już możliwe.

Jak złożyć wniosek w aplikacji PeoPay

Krok 1:

Po zalogowaniu do aplikacji PeoPay w sekcji „Dla Ciebie” wybierz USŁUGI, następnie WNIOSKI URZĘDOWE, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy – kliknij Złóż wniosek.

Krok 2:

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat złożenia wniosku oraz regulaminem i zaakceptuj go. Przejdź DALEJ.

Krok 3:

Wskaż rodzaj wnioskodawcy oraz zweryfikuj swoje dane adresowe i uzupełnij je lub zmodyfikuj, jeśli to konieczne. Przejdź DALEJ.

Krok 4:

Uzupełnij informacje dotyczące obywatelstwa i adresu zamieszkania.

Krok 5:

Zdecyduj, czy świadczenie ma być wypłacane przed 24 miesiące w kwocie 500 zł czy w wysokości 1000 zł przed rok oraz wskaż rachunek do wypłaty świadczenia.

Krok 6:

Podaj wymagane informacje dotyczące Twoich dzieci.

Krok 7:

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, dlatego w tym miejscu wpisz dane najstarszego dziecka w Twojej rodzinie.

Krok 8:

Zapoznaj się z treścią pouczenia, zaakceptuj oświadczenia i jeśli to konieczne, uzupełnij załączniki.

Krok 9:

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych - po wysłaniu wniosku do ZUS nie będziesz mógł niczego zmienić. Jeśli wszystko jest poprawne wyślij wniosek.

Krok 10:

Wniosek został złożony i możesz go tylko teraz pobrać w formacie PDF. Po zamknięciu ekranu nie będzie to już możliwe. Status i szczegóły wniosku sprawdzisz w sekcji „Dla Ciebie” -> LISTA -> WNIOSKI.