Do otwarcia rachunku firmowego przez Internet wymagana jest zgoda na przetwarzanie wizerunku.

Skontaktuj się z Doradcą, aby otworzyć rachunek w placówce.