Tarcza PRF

 

Czym jest Tarcza Finansowa PFR?

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców, które ucierpiały na skutek pandemii choroby COVID-19. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju. Zakłada on trzy rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru odbiorcy wsparcia:

  1. Tarcza Finansowa dla mikrofirm, o łącznej wartości 25 mld zł,
  1. Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 50 mld zł,
  1. Tarcza Finansowa dla dużych firm, o łącznej wartości 25 mld zł.

Jakie są cele programu?

Celami Tarczy Finansowej PFR są:

  1. udostępnienie przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19;
  1. przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19; stabilizacja finansowa przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli; zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Program stanowi realizację Tarczy Antykryzysowej, mającej na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii COVID-19.

Tarcza Finansowa PFR obejmuje trzy segmenty firm, sprawdź szczegóły:
Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm
(do 9 pracowników, bez samozatrudnionych)
 Sprawdź szczegóły 
Tarcza Finansowa PFR małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP, do 249 pracowników)
 Sprawdź szczegóły 
Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm
(powyżej 249 pracowników)
 Sprawdź szczegóły 
 
UWAGA!

Komunikat w sprawie możliwości uwzględnienia osoby współpracującej* na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” jest dostępny TUTAJ.
  *za osobę współpracującą uznaje się małżonka, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, macochę bądź ojczyma przedsiębiorcy, którzy pozostają w nim we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają w prowadzeniu działalności.

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z sekcją FAQ. Znajdują się tam m.in. ważne materiały dla działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Ponadto znajdziesz tam informacje, czy możesz ubiegać się o subwencję posiadając w Banku Pekao S. A. produkt kredytowy.

Zobacz, jak wypełnić formularz w bankowości elektronicznej:
Tarcza Finansowa PFR

Pekao24

Tarcza Finansowa PFR

PekaoBiznes24

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Kalkulator Subwencji Tarcza Finansowa PFR

Jeżeli chcesz wyliczyć szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, skorzystaj z naszego internetowego kalkulatora. Pamiętaj! Kwota, którą uzyskasz jest jedynie wartością  przybliżoną i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju dopiero po złożeniu wniosku.

Informacja na temat terminu uruchomienia procedury odwoławczej:

Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana. Termin ten zapewni sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy. Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku  Więcej informacji na temat procesu odwoławczego zostanie przedstawionych w ciągu kolejnych kilku dni.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:
Przewodnik Tarcza Finansowa PFR

Przewodnik
po Tarczy PFR

Określanie liczby Pracowników Tarcza Finansowa PFR

Określanie
Liczby Pracowników

Wniosek Subwencyjny Tarcza Finansowa PFR

QA
Wniosek Subwencyjny

Dokumenty do pobrania:
Wzór Pełnomocnictwa Tarcza Finansowa PFR

Wzór Pełnomocnictwa

Wzór Oświadczenia TArcza Finansowa PFR

Wzór Oświadczenia

Regulamin Programu Tarcza Finansowa PFR

Regulamin Programu
Tarcza Finansowa PFR

Kontakt

Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 103 103 
Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 7.00 - 22.00.