KONTAKT

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841

Bank Pekao SA - Centrala 
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05

SWIFT: PKOP PL PW
LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35

Nazwa Serwisu

Zakres obsługi

Numer telefonu

Czas pracy

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy
Infolinia Infolinia produktowa

801 365 365

(42) 68 38 232 (22) 59 12 232

obsługa całodobowa
(7 dni w tygodniu)

Obsługa i zastrzeganie kart

Bankowość telefoniczna i obsługa Pekao24

Infolinia Bankowości Osobistej Premium

Infolinia produktowa

801 351 351

(42) 68 38 351
(22) 59 12 351

codziennie
7.00 - 22.00;
serwis automatyczny
i zastrzeżenia
całą dobę obsługa całodobowa

Obsługa i zastrzeganie kart

Bankowość telefoniczna i obsługa Pekao24

Infolinia Klienta Biznesowego

Infolinia PekaoBiznes24

801 666 555

(22) 591 23 23

obsługa całodobowa
(7 dni w tygodniu)
Infolinia PekaoBiznes24

Obsługa i zastrzeganie kart

codziennie
7.00-22.00
Informacje o produktach i usługach dla firm

Informacje o produktach i usługach dla firm

Obsługa i zastrzeganie kart

Infolinia i Obsługa Klientów Domu Maklerskiego Informacje o produktach i usługach Domu Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

800 105 800

(22) 591 22 00

w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00

Infolinia techniczna serwisu Pekao24Makler

801 301 601

(22) 591 26 01

w dni robocze w godzinach
8:00-20:00

Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne.

(42) 683 84 44
(22) 591 24 43

(42) 683 84 44
(22) 591 24 43

w dni robocze w godzinach
8:00-21:00

Biuro Reklamacji Informacja o sposobie składania i statusie rozpatrywania reklamacji w Banku Pekao S.A.

(22) 524 69 88

(22) 524 69 88

dni robocze
9:00-16:00

Składanie Reklamacji
 

801 365 365

+48 42 68 38 232

osługa całodobowa (7 dni w tygodniu)

Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje:

  1. w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Banku, albo przesyłką pocztową,
  2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku,
  3. telefonicznie,
  4. faksem,
  5. za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24.

Dane adresowe jednostek Banku dostępne są tutaj.

Dodatkowo pisemne reklamacje można kierować na adres:

Bank Pekao S.A.
Biuro Reklamacji
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

Jak napisać reklamację? Kliknij tutaj.

Bank Pekao SA - Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05
SWIFT: PKOP PL PW
NIP: 526 00 06 841


Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. (22) 821 87 70
faks (22) 821 87 71


Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków
tel. (12) 635 44 50
faks: (22) 571 48 52


Centrum Kart
Banku Pekao SA

ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa
faks (22) 534 36 33, 534 35 00

Fakt utraty karty prosimy zgłosić:
tel. 0-800 120 016 (tylko w Polsce)
lub +48 (42) 683 83 16 (z zagranicy)


Toolbox
  Placówki i bankomaty
  Formularze Kontaktowe
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty