Kredyt z linii ESIF SILESIA

Kredyty z linii ESIF SILESIA dla firm z województwa śląskiego

preferencyjne warunki cenowe

 • Zobacz szczegóły

  marże kredytowe oraz opłaty i prowizje niższe niż w przypadku standardowych kredytów

okres kredytowania 12 miesięcy ‑ 10 lat

minimum formalności

brak wymogu składania dodatkowych dokumentów do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

oszczędność czasu

wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

 

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Program ESIF SILESIA - PRSL Facility współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu "Silesia EIF FoF" ustanowionego na mocy umowy pomiędzy zarządem województwa śląskiego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie instrumentów finansowych we współpracy z wybranymi instytucjami pośredniczącymi, w tym Bankiem Pekao S.A.

Kredyty preferencyjne ESIF Silesia stanowią pomoc publiczną de minimis.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/37, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Zapoznaj się z wytycznymi w aktualnym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Śląskiego 2014-2020, cz. II.3.4>>

 


 

 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Dla kogo przeznaczone są kredyty z linii SILESIA?

   Kredyty są przeznaczone dla podmiotów spełniających kryteria mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) zarejestrowanych na Śląsku lub realizujących swoje projekty na terenie Śląska.

  • Jaki jest okres kredytowania?

   Kredyt może być udzielony na okres od 1 roku do 10 lat.

    

  • Jaka jest maksymalna kwota kredytu?

   Maksymalna kwota kredytu wynosi 17 250 000 PLN.

    

  • Czy kredyty z linii SILESIA stanowią pomoc publiczną?

   Tak, stanowią pomoc de minimis.

   Program ESIF SILESIA - PRSL Facility współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu "Silesia EIF FoF" ustanowionego na mocy umowy pomiędzy zarządem województwa śląskiego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie instrumentów finansowych we współpracy z wybranymi instytucjami pośredniczącymi, w tym Bankiem Pekao S.A.

   Fundusz Silesia EIF FoF finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.