Pożyczki płynnościowe POIR

pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe

w celu ograniczenia skutków COVID-19

przeznaczone dla MŚP

z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego

finansowanie do 100% wydatków przedsiębiorcy (w tym VAT)

oprocentowanie pożyczki 0 PLN

opłaty i prowizje 0 PLN

finansowanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19