Faktoring

Gwarancja wypłaty należności objętej fakturą VAT niezwłocznie po zawarciu umowy

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Zawarcie umowy faktoringowej poprawia płynność finansową i niweluje problem długich terminów płatności. Dzięki finansowaniu faktur przedsiębiorstwo zyskuje środki na bieżącą działalność i jest w stanie spełniać swoje zobowiązania regularnie.

Umowa faktoringowa obejmuje zobowiązanie faktora do wykupu faktur z odroczonym terminem płatności, które przekazuje mu faktorant. Instytucja finansowa wypłaca przedsiębiorcy należność z faktury, zanim nastąpi termin płatności. Dzięki firmie faktoringowej zyskuje on możliwość otrzymania wartości faktury niezwłocznie po wykonaniu swojej części zobowiązania (np. wydaniu towaru czy wykonaniu usługi).

Podmioty faktoringu

Faktoring to usługa, w której uczestniczy kilka podmiotów:

  • faktorant to przedsiębiorstwo, które przekazuje na rzecz firmy faktoringowej faktury z odroczonym terminem płatności, wynikające z wierzytelności wobec kontrahentów,
  • pod pojęciem faktora rozumie się firmę faktoringową, która wykupuje faktury VAT i na zasadzie cesji wierzytelności przejmuje prawo do dochodzenia zapłaty, jednocześnie wypłacając faktorantowi środki równe co najmniej części wartości faktury,
  • kontrahent to z kolei dłużnik faktoranta, który czerpie korzyści z faktur z długim terminem płatności, ponieważ mimo wykonania swojej części zobowiązania przez drugą stronę, nie jest on zmuszony dokonywać płatności na rzecz faktoranta od razu.
Usługa faktoringu jest udzielana przez Pekao Faktoring podmiotom działającym na rynku co najmniej od 24 miesięcy. Pekao Faktoring udziela limitów faktoringowych przedsiębiorcom niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w jakiej funkcjonują.

Rodzaje faktoringu

Istnieje szereg rodzajów faktoringu w zależności od kryteriów klasyfikacji. Podstawowy podział to faktoring niepełny (z regresem) oraz pełny (bez regresu). W przypadku faktoringu niepełnego ewentualną niewypłacalność kontrahenta bierze na siebie faktorant.. Faktoring pełny obejmuje z kolei przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W tym przypadku nawet brak zapłaty należności z faktury nie prowadzi do zwolnienia z obowiązku wypłaty środków na rzecz faktoranta pod warunkiem, że wierzytelność istnieje.

W zależności od kryterium geograficznego krajów, w których prowadzą działalność kontrahenci objęci faktoringiem, możemy mówić o faktoringu krajowym lub zagranicznym.

W przypadku faktoringu odwrotnego to faktorant  zyskuje możliwość sfinansowania wierzytelności przysługujących innym przedsiębiorcom w stosunku do niego i eliminuje w ten sposób swoje opóźnienie w płatnościach.

Inne popularne rodzaje faktoringu to:

  • faktoring dyskontowy (inaczej przyspieszony) – firma faktoringowa dokonuje wypłaty niezwłocznie po zawarciu umowy,
  • faktoring zaliczkowy – w zawartej umowie faktoringowej faktor zobowiązuje się do wypłaty niezwłocznie zaliczki na poczet wartości faktury,
  • faktoring jawny – w którym kontrahent jest zawiadamiany o przekazaniu faktury firmie faktoringowej,
  • faktoring cichy – usługa zapewniająca poufność w zakresie przekazania firmie faktoringowej faktur z długim terminem płatności,
  • faktoring mieszany – łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego.

Jak wygląda proces skorzystania z faktoringu?

Przyznanie limitu faktoringowego rozpoczyna się od kontaktu z Doradcą Klienta Pekao Faktoring, który w porozumieniu z klientem pomaga w optymalnym przygotowaniu transakcji. Przed podpisaniem umowy faktoringowej konieczne jest przygotowanie wymaganych dokumentów.

Cały proces opiera się jednak na podstawowych danych, do których każdy klient ma łatwy dostęp i trwa do kilku dni.  Oznacza to, że dostęp do finansowania faktoringowego jest niezwykle prosty i nie wymaga przygotowywania skomplikowanych formularzy, czy dokumentów.

Jakie wierzytelności mogą zostać przekazane do faktoringu?

Przedmiotem faktoringu mogą być niewymagalne wierzytelności handlowe, wynikające ze sprzedaży towarów lub usług, bezsporne, niebędące przedmiotem zabezpieczenia i nieobciążone prawami osób trzecich.

Niezależnie od przedmiotu działalności faktoring sprzyja utrzymaniu płynności finansowej i pozwala zminimalizować ryzyko powstania zatorów płatniczych.

Dla kogo zawarcie umowy faktoringowej będzie dobrym rozwiązaniem?

Usługi faktoringowe są przeznaczone przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które powszechnie stosują w stosunkach ze swoimi kontrahentami odroczone terminy płatności. Dzięki zawartej umowie faktoringowej podmiot zyskuje środki na bieżące wydatki przed ustalonym w fakturze terminem płatności i nie musi spowalniać swojej działalności.

Faktoring dla firm to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla spółek prawa handlowego, jak i spółek cywilnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Finansowanie faktur może stać się rozwiązaniem, które na stałe wpisze się w realia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od wybranego rodzaju faktoringu.

Jakie są koszty usługi?

Koszty faktoringu są uzależnione od zakresu świadczonej usługi i mogą być porównywalne z kosztem krótkoterminowego finansowania w postaci kredytu obrotowego. Jasne zasady w tym zakresie umożliwiają rzetelne zaplanowanie wydatków i ułatwiają zarządzanie firmowym budżetem.

Usługa faktoringu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na takich samych zasadach, co inne usługi.

Zalety faktoringu

W praktyce obrotu gospodarczego faktury z odroczonym terminem płatności są standardem. Brak udzielenia kredytu kupieckiego może wiązać się z utratą klienta. Z drugiej strony długie terminy płatności to dla wielu przedsiębiorstw ryzyko utraty płynności finansowej, czyli problemów z regulowaniem innych zobowiązań. Faktoring eliminuje to zjawisko poprzez zagwarantowanie wypłaty należności objętej fakturą VAT w przeciągu kilku dni od zawarcia umowy.

W przypadku faktoringu poprawiasz płynność finansową swojego biznesu i eliminujesz problem zatorów płatniczych. Wybierając współpracę z firmą faktoringową, możesz liczyć na zmniejszoną ilość formalności i wymogów wstępnych (w tym w zakresie badania zdolności kredytowej), przejrzystość kosztów.

Faktoring to również duża elastyczność – to Ty decydujesz, na co przeznaczysz pozyskane środki. Usługa wykazuje więc cechy, które dla niektórych mogą stanowić przewagę nad kredytem.

Dzięki faktoringowi skończyć mogą się problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W ten sposób poprawia się wizerunek przedsiębiorstwa na rynku. Usprawnieniu ulega również sposób zarządzania finansami podmiotu.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.