Mój Skarb - od dnia narodzin do 18. roku życia1:

 • może otworzyć rodzic w każdym oddziale Banku Pekao S.A. lub w serwisie internetowym Pekao242,
 • umożliwia wpłaty w dowolnej wysokości - gotówką lub przelewem,
 • pozwala na dysponowanie zgromadzonymi środkami bez utraty naliczonych odsetek3,
 • może być zarządzany poprzez bankowość internetową Pekao24.
Zamów kontakt Sprawdź szczegóły

Eurokonto Kieszonkowe i usługi dodatkowe - od 13 do 18 lat

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za przelewy internetowe4,
 • 0 zł za wypłaty kartą do rachunku z bankomatów Banku Pekao S.A.,
 • wypłata gotówki do 500 zł, kartą do rachunku podczas zakupów w blisko 90 000 punktów handlowo-usługowych w ramach usługi cash-back, np. w sieci sklepów Żabka,
 • dostęp do konta przez telefon komórkowy dzięki aplikacji mobilnej,
 • zniżki do 30% u Partnerów Programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24,
 • karta płatnicza z funkcją szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych i zakupów w Internecie,
 • aplikacja PeoPay z nowoczesnym i wygodnym sposobem płacenia telefonem bezpośrednio z konta, bez konieczności posiadania gotówki,
 • możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego Mój Skarb.

PROMOCJA! ? Jeśli otworzysz Eurokonto Kieszonkowe do 31.07.2017 r. możesz korzystać do 31.12.2018 r. z promocji5:

0 zł

 • za wypłaty kartą do tego rachunku ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • za obsługę karty do tego rachunku,
 • za realizację zleceń stałych z tego rachunku.
Zamów kontakt Sprawdź szczegóły

Eurokonto Intro i usługi dodatkowe - od 18 do 30 lat

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za przelewy internetowe4,
 • 0 zł za wypłaty kartą do rachunku z bankomatów Banku Pekao S.A.,
 • wypłata gotówki do 500 zł, kartą do rachunku podczas zakupów w blisko 90 000 punktów handlowo-usługowych w ramach usługi cash-back, np. w sieci sklepów Żabka,
 • konto zawsze pod ręką - bankowość internetowa i mobilna, płatności mobilne PeoPay,
 • zniżki do 30% u Partnerów Programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24,
 • 0 zł za ubezpieczenie Assistance w podróży za granicą6,
 • możliwość otrzymania karty wielowalutowej MasterCard Debit FX do rachunku,
 • możliwość wyboru wizerunku własnej karty do rachunku z dostępnego katalogu 72 propozycji7,
 • kredyt studencki na sfinansowanie czesnego, miejsca w domu akademickim, zakup podręczników lub materiałów dydaktycznych,
 • możliwość zakupu mieszkania z dopłatą w programie Mieszkanie dla Młodych8.

PROMOCJA! - Załóż Eurokonto Intro do 31.07.2017 r. i korzystaj do 31.12.2018 r. z promocji9:

0 zł

 • za wypłaty kartą do tego rachunku ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • za prowadzenie rachunków walutowych w EUR, USD, CHF, GBP,
 • za obsługę karty do tego rachunku,
 • za realizację zleceń stałych z tego rachunku.
Zamów kontakt Sprawdź szczegóły

Regulamin rachunków bankowychRegulamin rachunków bankowych TARYFA PROWIZJI I OPŁATTabela opłat i prowizji

1 Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko jest właścicielem Eurokonta Kieszonkowego lub rodzic jest właścicielem Eurokonta w Banku Pekao S.A., a także dziecko jest polskim obywatelem lub rezydentem.

2 Potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów: paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna.

3 Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu - stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (przelewem). Przed ukończeniem 13. Roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.

4 Dotyczy przelewów krajowych w złotych zatwierdzanych aplikacją mobilną PekaoToken.

5 Promocja dostępna jest w oddziałach Banku (nie dotyczy placówek partnerskich i agencyjnych Banku) i obejmuje umowy o kartę zawarte między 16.03.2017 r. a 31.07.2017 r. razem z umową Eurokonta Kieszonkowego. Klient w dniu zawarcia umowy o rachunek Eurokonto nie może posiadać innego, złotowego rachunku Eurokonto. Promocja obejmuje karty Mastercard Debit Young oraz Mastercard Debit WOŚP Kieszonkowe. Z warunków promocyjnych można korzystać do 31.12.2018 r. Po okresie promocji koszt wypłaty gotówki z bankomatów nienależących do Banku Pekao S.A. w Polsce wynosi 2% wypłacanej kwoty (min. 5,00 zł), a standardowa miesięczna opłata za obsługę kart Mastercard Debit Young i Mastercard Debit WOŚP Kieszonkowe wynosi 0,99 zł.

6 Szczegółowy zakres, limity kwotowe oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl.

7 Możliwość wyboru wizerunku karty nie dotyczy karty wielowalutowej MasterCard Debit FX.

8 Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

9 Informacje dotyczące braku opłaty za wypłaty kartą debetową ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz za prowadzenie kont walutowych dotyczą promocji organizowanej przez Bank. W ramach tej promocji opłata za obsługę kart wydawanych do Eurokonta Intro: Mastercard Debit Young i Mastercard Debit WOŚP Intro wynosi 0 zł pod warunkiem rozliczenia przez Bank w poprzednim m-cu min. 4 transakcji dokonanych ww. kartami (tak samo jak w przypadku oferty standardowej w zakresie karty Mastercard Debit FX). Promocja dostępna jest w oddziałach Banku (nie dotyczy placówek partnerskich i agencyjnych Banku) i obejmuje umowy o kartę / rachunek walutowy zawarte między 16.03.2017 r. a 31.07.2017 r. razem z umową Eurokonta Intro. Klient w dniu zawarcia umowy o rachunek Eurokonto nie może posiadać innego złotowego rachunku Eurokonto. Klienci posiadający rachunek Eurokonto Kieszonkowe, którzy przekształcą go w rachunek Eurokonto Intro, są objęci promocją. Z warunków promocyjnych można korzystać do 31.12.2018 r. Po okresie promocji koszt wypłaty gotówki z bankomatów nienależących do Banku Pekao S.A. w Polsce wynosi 2% wypłacanej kwoty (min. 5,00 zł), standardowa miesięczna opłata za prowadzenie rachunków walutowych wynosi odpowiednio: 1,10 USD; 0,99 EUR; 1,39 CHF; 0,69 GBP, a standardowa miesięczna opłata za obsługę kart Mastercard Debit Young i Mastercard Debit WOŚP Intro wynosi 1,98 zł, za obsługę karty Mastercard Debit FX - 6,99 zł.

Materiał sporządzony wg stanu na dzień 16.03.2017 r. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oprocentowanie rachunków typu Eurokonto jest zmienne. Na stronie internetowej www.pekao.com.pl oraz w placówkach Banku Pekao S.A. można uzyskać pełne informacje o: aktualnych opłatach i prowizjach (Taryfa prowizji i opłat), wysokości oprocentowania konta (komunikat o wysokości oprocentowania rachunków) oraz minimalnej kwocie, która powinna znajdować się na koncie, by naliczane było oprocentowanie (regulamin rachunków Eurokonto). Szczegółowe informacje dotyczące rachunków Eurokonto wraz z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl i pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora). Regulamin rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, wzór jego umowy, Taryfa prowizji i opłat, aktualne stawki oprocentowania są dostępne na stronie www.pekao.com.pl i w oddziałach Banku Pekao S.A. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest zmienne i na dzień 29.09.2016 r. wynosi 1,5% w skali roku.

Wyślij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, \, |, <, >
Pole wymagane.
Pole wymagane.
pola obowiązkowe