02.04.2021

Obniżamy o 90% opłatę za nabycie, zamianę i konwersję funduszy inwestycyjnych - złóż zlecenie w Pekao24 i skorzystaj z promocji!

Tylko do 30 kwietnia br. obniżamy o 90% opłatę manipulacyjną za zlecenia nabycia, zamiany1 lub konwersji2 funduszy Pekao TFI składanych przez Pekao24. 

Zaloguj się do Pekao24  i wybierz spośród szerokiej oferty funduszy Pekao TFI!

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy/subfunduszy Pekao TFI znajdziesz na stronach internetowych Pekao TFI  oraz w Banku

Oferta dotyczy:

  • nabyć,
  • dodatkowych nabyć,
  • zamiany oraz konwersji 

jednostek uczestnictwa w ramach dowolnego konta regularnego3 funduszu lub subfunduszu Pekao TFI dystrybuowanego przez Bank Pekao S.A. za pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.

Oferta nie dotyczy:

  • zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji jednostek uczestnictwa realizowanych w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (Program Akumulacji Kapitału Pro / Junior, Program Super Basket, Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa), jak również Programów Emerytalnych (Program IKE Pekao TFI, Program IKZE Pekao TFI) złożonych w Pekao24,
  • wpłat bezpośrednich składanych w zakresie kont regularnych, Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Programów Emerytalnych (w tym realizowanych również za pośrednictwem Pekao24 i PeoPay),
  • wszystkich zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji złożonych w oddziale.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji >> 

1. zamiana - jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu funduszu z wydzielonymi subfunduszami za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
2. konwersja - jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.
3. konto regularne – konto w funduszu lub subfunduszu funkcjonujące na zasadach ogólnych (kontem regularnym nie jest konto prowadzone w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, programach systematycznego oszczędzania oraz Konto PPK).