08.01.2021

Obniżamy o 100% opłatę za nabycie i konwersję funduszy inwestycyjnych -  złóż zlecenie w Pekao24 i skorzystaj z promocji! 


Do 31 stycznia br. obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną dla zleceń nabycia lub konwersji funduszy Pekao TFI składanych przez Pekao24. 

Zaloguj się do Pekao24  i wybierz spośród szerokiej oferty funduszy Pekao TFI!

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI znajdziesz na stronie internetowej Pekao TFI  oraz w Banku

Oferta dotyczy:

  • nabyć,
  • dodatkowych nabyć,
  • zamiany oraz konwersji jednostek uczestnictwa w ramach dowolnego konta regularnego*

funduszu lub subfunduszu Pekao TFI dystrybuowanego przez Bank Pekao S.A. za pośrednictwem  bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.

Oferta nie dotyczy:

  • zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji jednostek uczestnictwa realizowanych w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych (Program Akumulacji Kapitału Pro / Junior, Program Super Basket, Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa), jak również Programów Emerytalnych (Program IKE Pekao TFI, Program IKZE Pekao TFI) złożonych w bankowości internetowej Pekao24.
  • wpłat bezpośrednich składanych w zakresie kont regularnych, Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz Programów Emerytalnych (w tym realizowanych również za pośrednictwem Pekao24 i PeoPay).
  • wszystkich zleceń nabycia, nabycia dodatkowego, zamiany oraz konwersji złożonych w oddziale.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji >> 

* konto regularne – konto w funduszu lub subfunduszu funkcjonujące na zasadach ogólnych (kontem regularnym nie jest konto prowadzone w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, programach systematycznego oszczędzania oraz Konto PPK)