08.07.2024

Teraz 4,0% w skali roku na istniejących Kontach Mieszkaniowych.

Wprowadzamy promocyjne oprocentowanie na istniejących Kontach Mieszkaniowych, które aktualnie wyniesie 4,0% w skali roku. Oprocentowanie to jest ustalane poprzez powiększenie o dodatkowe 2 punkty procentowe w skali roku standardowego oprocentowania Konta Oszczędnościowego (aktualnie 2,0% w skali roku) 

Promocyjne oprocentowanie będzie naliczane od całego salda Konta Mieszkaniowego w okresie od 9 lipca 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r., jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu wygaśnięcia innych promocji, którymi jest objęte Twoje Konto Mieszkaniowe, np. Promocji Powitalnej.

Zmiana wysokości standardowego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym spowoduje automatyczną zmianę o taki sam punkt procentowy oprocentowania promocyjnego na Koncie Mieszkaniowym. Nowe oprocentowanie promocyjne zacznie być naliczane na Koncie Mieszkaniowym od daty zmiany standardowego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym.

Więcej informacji o Koncie Mieszkaniowym znajdziesz tutaj.