16.11.2021

W dniu 16 listopada 2021 r. rozpoczął się nabór uzupełniający wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej POIR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

Informujemy o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków o pożyczkę z instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

Na podstawie umowy zawartej przez Bank Pekao S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie instrumentu finansowego na rzecz ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19, udzielane są pożyczki zapewniające finansowanie płynnościowe, w tym finansowanie potrzeb związanych z odbudową działalności po okresie pandemii COVID-19.

Nabór wniosków o pożyczki prowadzony jest za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pocztowej (e-mail).

Procedura składania wniosków opisana została szczegółowo w ogłoszeniu o naborze uzupełniającym na stronie https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/bankowosc-elektroniczna/pozyczki-plynnosciowe-poir-mazowieckie.html 

Ocena złożonych wniosków prowadzona będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń odnotowaną przez serwer pocztowy Banku Pekao S.A.