06.05.2021

Dodatkowa szansa od PFR na złożenie umocowania w Tarczy 1.0 - ostateczna

Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o wprowadzeniu do procesu umorzeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 dodatkowej szansy na uzupełnienie umocowań przez beneficjentów subwencji, którzy:

  • dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie, albo
  • w ogóle nie dostarczyli dokumentów poświadczających umocowanie.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostarczyli w ogóle lub dostarczyli błędne albo niekompletne  umocowania, otrzymają w serwisie umorzeniowym bankowości elektronicznej firmy decyzję PFR informującą o zidentyfikowaniu okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. 

Przedsiębiorcy, którzy zostali negatywnie zweryfikowani w procesie pełnomocnictw zakończonym w lutym br., powinni niezwłocznie dostarczyć dovbanku komplet wymaganych dokumentów z umocowaniem dla osoby składającej wniosek, nie czekając na decyzję PFR ze statusem wzywającym do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy decyzja PFR zostanie zaprezentowana w bankowości, poprawne dokumenty będzie można dostarczyć do banku maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia udostępnienia decyzji PFR. Przedsiębiorcom, którzy dostarczą poprawne dokumenty w terminie, zostanie udostępniony standardowy proces umorzenia.

Na tym etapie procesu przedsiębiorca może złożyć tylko i wyłącznie oświadczenie retrospektywne (nie będą przyjmowane pełnomocnictwa). Do oświadczenia  należy załączyć aktualny/pełny odpis z CEIDG/KRS z historią zmian.

Brak dostarczonych dokumentów w powyżej wskazanym terminie, spowoduje wezwanie PFR do natychmiastowego zwrotu całej subwencji. 

Więcej informacji jest dostępnych na podstronie dot. umorzeń w Banku Pekao (Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników - Bank Pekao S.A.) oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. (Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych (pfrsa.pl)).