W połowie kwietnia 1945 Ministerstwo Skarbu wydało zarządzenie umożliwiające bankowi działalność, ale problemem było zwołanie Rady czy zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdyż wojna rozproszyła po świecie osoby związane z bankiem.
 
Powrót do listy