Prywatyzacja Banku Pekao S.A. rozpoczęła się czerwcu 1998 roku, gdy Skarb Państwa sprzedał ofercie publicznej 15% akcji Banku. 30 czerwca 1998 roku Bank zadebiutował giełdzie. Debiut był udany: 55 złotych akcję, o ponad 22% więcej niż cena emisyjna o 28,5% więcej niż cena dyskontem, jakiej nabyli akcje inwestorzy indywidualni.

W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol. 5,29% kapitału.
 
  Powrót listy