Integracja Banku Pekao S.A. z częścią Banku BPH S.A. była konsekwencją decyzji o połączeniu Grupy UniCredit i Banku HVB z czerwca 2005 r., strategicznych inwestorów obu krajowych banków. Wiosną 2006 roku Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisały porozumienie określające warunki integracji. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH S.A. i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao SA niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.
3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział Banku BPH S.A. i przyłączenie jego wydzielonej części do Banku Pekao S.A. Tym samym 30 listopada mogła dokonać się fuzja prawna Banków Pekao S.A. i BPH S.A., po której klienci indywidualni i  biznesowi oddziałów Banku BPH S.A. przyłączanych do Banku Pekao S.A. oraz wszyscy klienci korporacyjni, którzy dotychczas współpracowali z Bankiem BPH S.A. stali się klientami nowego Banku Pekao S.A.
Trwający ponad 27 miesięcy proces integracji był wydarzeniem bez precedensu w Polsce i na świecie. Nowe Pekao promowane hasłem "Sięgaj po więcej" stało się największą grupą finansową w Polsce i największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: około 5 mln klientów, ponad 1000 oddziałów w całym kraju, ponad 22 000 pracowników.
 
Powrót do listy