Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej; uznany ekspert prawa finansowego, w tym prawa finansowego UE; w latach 2013-15 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny m. in. za kontrolę ustawodawstwa z prawem UE, 2007-2013 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Redaktor i autor artykułów i książek, w szczególności z zakresu prawa finansowego i prawa UE , w tym „Prawo i ekonomii rynku wewnętrznego Unii Europejskiej” (Wyd. Poltext, Warszawa 2013), „Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce” (C. H. Beck, Warszawa 2021), „European Economic and Monetary Union: A Legal Perspective on the EU Economic Governance Model Development” (Studium, Rzym 2022), z P. Zapadką I A. MIkos-Sitek, red. „Prawa bankowego”, (Wolters Kluwer, Warszawa 2023).

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.Powrót do listy