Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Technologii i Operacji

Od 2004 roku związany zawodowo z Grupą Kapitałową Pekao S.A. W latach 2018-2021 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017-2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku zarządzając m.in. IT Operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta.

W latach 2004-2010 pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku. 

Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. Od 2017 roku do sierpnia 2020 roku zasiadał z Radzie Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponownie został powołany do Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. w marcu 2021 roku i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, jest także absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii.

Błażej Szczecki spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 

Powrót do listy