Sekretarz Rady Nadzorczej

Dr Stanisław Ryszard Kaczoruk to Członek następujących Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2009-2011), Eficom-Sinersio S.A (2015-2016), Alior Bank (2016- 2017), Bank Pekao S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2017), Qumak S.A. (2017-2019), PKP PLK S.A. (od 2018). Brał udział w projektach związanych z tworzeniem strategii dla strategicznych spółek, a także współpracował z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP). Współpracował także przy organizacji TFI KGHM. Ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. wykorzystania dotacji UE. Był również doradcą spółki Aplikacje Krytyczne (analizy VAT) działającej na rzecz Ministerstwa Finansów. W latach 1998–2016 pracował na stanowiskach dyrektorskich oraz we władzach spółek kapitałowych działających na rynku IT, usług prawniczych, doradczych, równocześnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów, inżynierii finansowej, windykacji oraz restrukturyzacji firm i budowy strategii. Prowadził działalność koncepcyjną, koordynacyjną i promocyjną oraz edukacyjną w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w Polsce. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne oraz menedżerskie. Od 1978 do 1992 prowadził działalność dydaktyczno-naukową na uczelniach we Wrocławiu i Szczecinie. W latach 1991–93 szef działu IT w KGHM-Metraco sp. z o.o., w 1993 szef działu IT Biura Zarządu KGHM S.A., w 1994 dyrektor handlowy–regionalny w InterAms sp. z o.o.; 1994-95 dyrektor handlowy w NetCom sp. z o.o.; 1995-97 dyrektor zarządzający w Kaczmarski Burgel Inkasso sp. z o.o.; 1997-2002 dyrektor handlowy w firmie Winuel S.A. (EMAX); 2002-2005 współpracował z ComputerLand S.A. oraz 2005-2006 z SPIN S.A. w zakresie m. in. określenia i realizacji strategii rozwoju produktów, badania rynku, pozyskania klientów; 2004-2012 członek zarządu Value BasedAdvisors sp. z o.o., od 1999 prezes i współwłaściciel Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o. (2013-2018 prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego S.A.); 2015-2016 prokurent w Eficom-Sinersio S.A. Matematyk. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1979-1991 praca naukowo-dydaktyczna na uczelniach wyższych. W 1986 uzyskał doktorat w zakresie nauk technicznych, dodatkowo ukończone w 1986 podyplomowe studium pedagogiczne, szkolenia IFG, w 1993 Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studium Komunikacji Społecznej, Politechnika Wrocławska & Univ. of Connecticut, USA; kilkadziesiąt szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, NLP, BHP. Udział w wielu pracach naukowo badawczych, współpraca z kilkoma uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce (między innymi od 2016 – CEZAMAT - członek Rady Programowej), kilkanaście publikacji z zakresu analiz teoretycznych i zastosowań matematyki (w tym statystyki matematycznej) oraz informatyki między innymi w ekonomii i ochronie środowiska, zamieszczone w licznych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

Powrót do listy