Członek Rady Nadzorczej

Justyna Głębikowska-Michalak jest absolwentką Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie na kierunku "Zarządzenie i Marketing" (1997 r.) oraz podyplomowych studiów "Rachunkowość" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2001 r. uzyskała uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 25706/01). Od 2003 r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe "Vademecum", specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Posiada uprawniania biegłego rewidenta. Ma duże doświadczenie w obsłudze księgowej licznych podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, w tym w zakresie rachunkowości zarządczej. Interesuje się finansami i psychologią w biznesie.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

Powrót do listy