Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit MC

Płać wygodnie jedną kartą debetową w wielu walutach.

Wybierz wygodę z kartą World Elite Debit Mastercard

Korzystaj z płatności mobilnych Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz aplikacji PeoPay. Zmieniaj limity i ustawienia karty debetowej w Pekao24 lub PeoPay. Dopasuj limit dla wypłat, płatności w sklepach i w Internecie w dowolnym momencie.

Porozmawiaj z Bankierem

Jedna karta debetowa, wiele walut

Wielowalutową kartę World Elite Debit Mastercard możesz połączyć jednocześnie z rachunkami prowadzonymi w PLN, EUR, USD, GBP i CHF.

Płacisz bez przewalutowania i związanych z tym kosztów

Karta zapewnia dostęp do środków posiadanych na Kontach Walutowych. Podczas płatności w obcej walucie obciążany jest odpowiedni rachunek, jeżeli znajduje się na nim odpowiednia ilość pieniędzy.

Dostęp do saloników VIP na lotniskach – Lounge Key

Korzystaj z ekskluzywnych saloników wypoczynkowych na lotniskach w wielu miastach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu i linii lotniczych.

 • Zobacz szczegóły

  W ramach promocji obowiązującej do odwołania, dwie pierwsze wizyty w roku są bezpłatne. Każda kolejna wizyta kosztuje 32 USD. Zasady promocji określa regulamin. Szczegóły oraz warunki korzystania znajdziesz na stronie LoungeKey.

Indywidualny wzór karty World Debit Mastercard

Zdecyduj, jaki kolor bardziej do Ciebie pasuje – wybierz kartę białą lub czarną.

Pakiet ubezpieczeń w podróży

Korzystasz z karty debetowej? Zostaniesz objęty polisą assistance! Sprawdź, na jakie wsparcie ubezpieczyciela możesz liczyć w domu, za granicą i w trakcie podróży samochodem.

Nagrody za płatności kartą

Zdobywaj nagrody dzięki płatnościom w punktach handlowo-usługowych w Polsce oraz za zakupy internetowe – weź udział w programie Bezcenne Chwile.

Wybierz wygodę z kartą World Elite Debit Mastercard

Korzystaj z płatności mobilnych Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz aplikacji PeoPay. Zmieniaj limity i ustawienia karty debetowej w Pekao24 lub PeoPay. Dopasuj limit dla wypłat, płatności w sklepach i w Internecie w dowolnym momencie.

Porozmawiaj z Bankierem

W ramach wielowalutowej karty debetowej World Elite Debit Mastercard zostajesz objęty ubezpieczeniem

  Assistance domowy

  Assistance za granicą i assistance medyczny w kraju

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu (ów) w hotelu

  Ubezpieczenie rezygnacji z biletu

  Assistance samochodowy

Ważne informacje

Posiadacz karty World Elite Debit Mastercard jest ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem grupowym. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest ubezpieczającym i ponosi koszt składki.

Warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia i świadczenia opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance oraz w Karcie Produktu Ubezpieczenia Assistance. Znajdziesz je w plikach do pobrania i u bankiera.
 

Informacja o wypłatach gotówki z bankomatów za granicą

Wypłacasz gotówkę za granicą kartą wielowalutową? Unikaj bankomatów, których właściciele pobierają dodatkową opłatę za skorzystanie z ich usług. Pobieranie takich opłat jest niezależne od Banku Pekao S.A.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Dlaczego warto mieć kartę debetową World Elite Debit Mastercard?

   Karta debetowa World Debit Mastercard to rozwiązanie zaprojektowane dla zamożnych klientów Bankowości Prywatnej. Oferuje rozwiązania wykraczające poza standardowe usługi np. wsparcie asystenta Concierge czy dostęp do saloników VIP na lotniskach.

  • Czym się różni karta debetowa od kredytowej World Elite Debit Mastercard?

   Karta debetowa umożliwia dokonywanie płatności własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku debetowym. O kartę World Elite Debit Mastercard mogą wnioskować wszyscy posiadacze Konta Private Banking. Karta kredytowa oferuje Ci środki w ramach dodatkowego przyznanego limitu, po które możesz sięgnąć w dowolnym momencie, bez względu na saldo konta bankowego.

  • Jakie są limity na Wielowalutowej Karcie Debetowej World Elite Debit Mastercard i jak mogę je ustawić?

   Transakcje kartą (gotówkowe i bezgotówkowe) mogą być dokonywane w kraju i za granicą do wysokości salda/ limitu Konta lub Konta Walutowego.

   Limity wypłat gotówki dla karty debetowej to:

   • dzienny limit wynosi max. 30 000 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie),
   • miesięczny limit wynosi max. 100 000 złotych (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Miesięczny limit obowiązuje od 25 dnia miesiąca do 24 dnia następnego miesiąca włącznie.

   Limity wypłat gotówki możesz zmienić w serwisie internetowym Pekao 24, aplikacji mobilnej PeoPay lub u bankiera.

   Dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartą stosowane są następujące limity:

   • limit kwotowy pojedynczej transakcji zbliżeniowej online – 100 zł dla Polski (powyżej tego limitu wymagana jest autoryzacja transakcji przez wprowadzenie PIN lub złożenie podpisu na wydrukowanym dowodzie sprzedaży)
   • limit kwotowy następujących po sobie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych online bez potwierdzenia kodem PIN – do równowartości w złotych 150 EUR (maksymalna kwota bez potwierdzenia transakcji kodem PIN przeliczona według średniego kursu NPB z dnia dokonania transakcji),
   • limit kwotowy transakcji zbliżeniowych offline stosowany jest dla transakcji w złotych (PLN) - gdy wartość kolejnych transakcji offline przekracza łącznie limit 150 złotych, dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline nie jest możliwe,
   • limit liczbowy transakcji zbliżeniowych offline stosowany jest dla transakcji w innej walucie niż złoty (PLN) - gdy liczba kolejnych transakcji offline przekracza łącznie limit 5 transakcji, dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline nie jest możliwe.
  • Czy karta do konta zawiera ubezpieczenie?

   Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit Mastercard zawiera pakiet ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia od dnia zawarcia umowy o kartę i obejmuje m.in.:  

   Assistance za granicą
   • leczenia do 250 tys. zł, 
   • NNW do 100 tys. zł;
   Assistance medyczny w kraju
   • opieki domowej po hospitalizacji/ chorobie/ wypadku 1600 zł, 
   • transportu medycznego do/ z przychodni po wypadku 1000 zł, 
   • transportu medycznego do/ z szpitala po wypadku 1000 zł;
   Assistance samochodowy
   • samochodu zastępczego 2800 zł, 
   • noclegu w hotelu dla ubezpieczonego i osób towarzyszących 1600 zł,
   • usprawnienia na miejscu lub holowania 1600 zł;
   Assistance domowy pomoc techniczna - interwencja specjalisty (np. hydraulik, ślusarz, elektryk) 1500 zł;
   Pakiet informacyjny – Infolinia

   Numer +48 22 522 25 67

    

   „Twoje Dziecko”, „Twój dom i ogród”, Podróżna, IT, Medyczna, Prawna, Concierge dla wymagających

    

   Posiadacz karty World Elite Debit Mastercard jest ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem grupowym. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest ubezpieczającym i ponosi koszt składki.

   Warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia i świadczenia opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance oraz w Karcie Produktu Ubezpieczenia Assistance.

  • Kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia do karty debetowej?

   Ochroną ubezpieczeniową objęty jest właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik Konta Private Banking z Kartą World Elite Debit Mastercard.

   W ramach ASSISTANCE MEDYCZNEGO Ubezpieczone jest dziecko lub dzieci właściciela lub współwłaściciela rachunku (dziecko / dzieci własne lub przysposobione w wieku do ukończenia 18 lat).

   Warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności i świadczenia opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance oraz w Karcie Produktu Ubezpieczenia Assistance.

  • Jak działa karta wielowalutowa?

   Płacąc kartą wielowalutową rozpoznawana jest waluta transakcji, po czym następuje obciążenie odpowiedniego konta, jeśli do karty:

   1. jest przypisane Konto Walutowe (EUR, USD, GBP lub CHF, PLN) w walucie, w której została dokonana transakcja i są tam wystarczające środki na pokrycie całej kwoty transakcji, obciążane jest odpowiednie Konto Walutowe (bez przewalutowania), 
   2. jest przypisane Konto Walutowe w walucie transakcji, ale nie ma na nim wystarczających środków na pokrycie całej kwoty transakcji, w całości obciążane jest Konto w PLN (po przewalutowaniu),
   3. nie jest przypisane Konto Walutowe w walucie transakcji, lub transakcja została dokonana w walucie innej niż: EUR, USD, GBP lub CHF, w całości obciążane jest Konto w PLN (po przewalutowaniu).
  • Jak wygląda przewalutowanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową w walutach obcych na PLN?

   Transakcje dokonane w walutach obcych są przeliczane w dniu dokonania transakcji, z waluty w jakiej transakcja została dokonana, na dolary amerykańskie (USD), a następnie na złote (PLN), według kursów obowiązujących w systemie Mastercard.

  • Czy muszę zgłaszać wyjazd za granicę w zakresie płatności kartą? Jeśli tak to z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób?

   Nie musisz zgłaszać wyjazdu za granicę, aby płacić tam kartą debetową.

  • Czy bank pobiera dodatkową opłatę za płatności za granicą?

   Bank Pekao S.A. nie pobiera dodatkowej opłaty za płatności za granicą, jednak mogą pojawić się dodatkowe opłaty.

   Bankomaty i terminale płatnicze za granicą mogą zaproponować przewalutowanie transakcji w ramach usługi Dynamic Currency Conversion. Operator bankomatu lub terminala oferuje swoje kursy wymiany walut, które mogą być mniej korzystne od tych obowiązujących dla karty World Elite Debit Mastercard. 
   W terminalu płatniczym lub bankomacie, przed zakończeniem transakcji zobaczysz kwotę w wybranej walucie, kurs walutowy oraz prowizje związane ze skorzystaniem z usługi.

   Dodatkowo, niektóre sieci bankomatów za granicą mogą pobierać od klienta dodatkową opłatę za wypłatę gotówki (tzw. surcharge, aby pokryć wydatki jakie ponosi właściciel bankomatu w związku z utrzymaniem urządzenia). Jest ona doliczana do kwoty transakcji, jaka obciąży Twoje konto.
   Powinna pojawić się informacja o wysokości tej opłaty oraz pytanie, czy się na nią zgadzasz.

   Warto uważnie czytać komunikaty na urządzeniach, aby świadomie wybrać najlepszą opcję. Obowiązek informowania o dodatkowej opłacie jest regulowany odrębnymi przepisami, które mogą różnić się w poszczególnych krajach. Prowizje i kurs, po jakim jest przeliczana transakcja są niezależna od Banku Pekao S.A.

 • Pliki do pobrania

  Regulamin karty płatniczej debetowej World Elite Debit Mastercard

  Pobierz plik

  Karta Produktu World Elite Debit Mastercard

  Pobierz plik

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance World Elite Debit Mastercard

  Pobierz plik

  Regulamin promocji Lounge Key

  Pobierz plik

  Zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych

  Pobierz plik
 • Opłaty i prowizje

  Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych – Rachunki w bieżącej ofercie banku

  Pobierz plik

  Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych – Rachunki w administrowaniu

  Pobierz plik

Wypełnij formularz

Oddzwonimy


Konto Private Banking prowadzone jest bezpłatnie dla klientów z aktywami w naszym banku powyżej 1 mln złotych. Podaj wysokość aktywów żebyśmy mogli dopasować ofertę:
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.