Złóż dyspozycję bez wychodzenia z domu

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i korzystasz z serwisu internetowego Pekao24 dla firm lub aplikacji PeoPay, coraz więcej spraw załatwisz bez konieczności wizyty w oddziale. Szybko i wygodnie pobierzesz wybrane zaświadczenia.

Jakie zaświadczenia złożysz online?
 

Zaświadczenia do rachunków

 • Zobacz szczegóły
  • Opinia bankowa
  • Zaświadczenie o pełnomocnictwach
  • Zaświadczenie o posiadaniu kredytu w rachunku płatniczym
  • Zaświadczenie o rachunkach i saldzie
  • Zaświadczenie o zamknięciu rachunku płatniczego
  • Zaświadczenie o rachunkach zamkniętych
  • Zaświadczenie o wprowadzeniu blokady na rachunku płatniczym
  • Zaświadczenie o wysokości zadłużenia na rachunku płatniczym oraz z tytułu posiadania kart płatniczych
  • Zaświadczenie o zablokowaniu środków na rachunku płatniczym na rzecz innego podmiotu
  • Zaświadczenie o współpracy klienta z bankiem
  • Zaświadczenie o braku możliwości generowania wyciągów w formacie JPK
  • Historia rachunku dla exIB

Zaświadczenia o transakcjach na rachunkach

 • Zobacz szczegóły
  • Zaświadczenie o wykonaniu przelewów z określonego tytułu
  • Zaświadczenie o kursach walut zastosowanych w transakcji
  • Zaświadczenie o obrotach na rachunku płatniczym
  • Zaświadczenie o wpłacie lub wypłacie gotówkowej
  • Zaświadczenie o wpływach na rachunek płatniczy od tego samego zleceniodawcy
  • Zaświadczenie o wpływie przelewu w danym okresie lub dniu
  • Zaświadczenie o średnich wpływach na rachunek płatniczy
  • Zaświadczenie o operacjach uznaniowych/ obciążeniowych w danym okresie/dniu
  • Zaświadczenie o wykonaniu przelewu na rzecz jednego odbiorcy
  • Zaświadczenie o wykonaniu przelewu w danym okresie lub dniu
  • Zaświadczenie o zrealizowaniu Pekao Zlecenia
  • Zaświadczenie o zrealizowaniu polecenia zapłaty

Zaświadczenia do kredytów i pożyczek

 • Zobacz szczegóły
  • Opinia bankowa
  • Zaświadczenie o spłacie kredytu lub pożyczki
  • Zaświadczenie o wysokości zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu lub pożyczki
  • Zaświadczenie o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki
  • Zaświadczenie o historii opłat i prowizji kredytu lub pożyczki 
  • Zaświadczenie o historii spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub pożyczki 
  • Zaświadczenie o historii kredytu lub pożyczki
  • Zaświadczenie do przerejestrowania pojazdu
  • Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
  • Zwolnienie przewłaszczenia
  • Zwolnienie zastawu
  • Przygotowanie i przesłanie do TU Zaświadczenia w sprawie zgody na zwolnienie cesji z produktu inwestycyjnego
  • Zaświadczenie o anulowaniu cesji

Zaświadczenia do kart kredytowych

 • Zobacz szczegóły
  • Zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
  • Zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej w przeszłości

Dyspozycje do kredytu i pożyczki

 • Zobacz szczegóły
  • Całkowita przedterminowa spłata kredytu
  • Całkowita spłata pożyczki
  • Częściowa spłata pożyczki
  • Częściowa spłata kredytu
  • Zmiana dnia płatności rat kredytu
  • Obniżenie kwoty kredyty w rachunku bieżącym
  • Zmiana rachunku do spłaty kredytu
  • Zwolnienie prawnego zabezpieczenia kredytu po całkowitej spłacie
  • Zmiana rachunku do spłaty pożyczki
  • Zmiana dnia płatności rat pożyczki

Dyspozycje do lokaty

Dyspozycje do karty debetowej

Dyspozycje do karty kredytowej

 • Zobacz szczegóły
  • Zmniejszenie limitu
  • Wydanie duplikatu PIN
  • Zamówienie karty kredytowej po zastrzeżeniu

Zdalne założenie rachunków pomocniczych

w Pekao24 dla firm oraz aplikacji mobilnej PeoPay
 • Zobacz szczegóły
  Wniosek online jest dostępny dla właścicieli oraz pełnomocników rodzajowych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dyspozycję złożysz:

 • z poziomu danego produktu w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24 → Złóż dyspozycję
 • w aplikacji PeoPay →  Dla Ciebie → Usługi → Dyspozycje
 • w serwisie Pekao24 poprzez zakładkę Oferty i wnioski → Usługi → Dyspozycje 
 • za pośrednictwem konsultanta infolinii

Złożenie zaświadczenia wymaga zaakceptowania „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Pekao24 dla firm”.

 


Jak złożyć dyspozycję lub wystąpić o zaświadczenie w aplikacji PeoPay i w serwisie internetowym Pekao24?

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Jak wystąpić o zaświadczenia o obrocie na rachunku płatniczym?

Krok 1:

Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 dla firm przejdź na profil firmowy, a następnie wybierz zakładkę OFERTY I WNIOSKI – USŁUGI – DYSPOZYCJE – DYSPOZYCJE I ZAŚWIADCZENIA i kliknij Złóż dyspozycję.

Krok 2:

Wybierz rachunek do którego składasz dyspozycję. Spośród dostępnych zaświadczeń wybierz „Zaświadczenie o obrotach na rachunku płatniczym”.

Krok 3:

Wskaż za jaki okres ma być wystawione zaświadczenie.

Krok 4:

Krok 4
Przed złożeniem dyspozycji masz możliwość zapoznania się ze wzorem zaświadczenia. Jeśli wszystko się zgadza kliknij „Wystaw zaświadczenie”.

Krok 5:

Gotowe zaświadczenia znajdziesz do pobrania w sekcji e-Dokumenty.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.