Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.

Dołącz do Programu Poleceń!
i zyskaj 100 zł lub 50 zł 
w zależności jakie konto polecisz.


Poleć konto znajomemu i wspólnie odbierajcie nagrody!

Zapisz się do programu poleceń

Zobacz, jak dołączyć do programu poleceń i zdobywać nagrody.

Jak w 3 krokach odebrać nagrodę

Ty polecasz, a My nagradzamy za skuteczne polecenie

Zobacz, jakie to proste!

Im więcej polecasz, tym więcej zyskujesz. Możesz otrzymać do 1500 zł.

Ciesz się Kontem Przekorzystnym!

Zobacz, co możesz zyskać!

1 Brak opłat za obsługę karty do konta, wypłaty gotówki z bankomatów za granicą – w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej tą konkretną kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26 roku życia za ww. usługi dotyczące Konta Przekorzystnego jest bezwarunkowe 0 zł.

2 Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla Klienta w całym okresie ochrony Pakietu ubezpieczeń Twoja Ochrona. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową za Klienta, który składając dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w wybranym wariancie, przystępuje do umowy grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych, ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A., dostępnych na pzu.pl lub w www.pekao.com.pl Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.

Wypełnij formularz i zapisz się do programu

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że:
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wystąpił nieznany błąd! Prosimy spróbować później.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zweryfikujemy, czy dane są poprawne i wyślemy smsa z potwierdzeniem przystąpienia do programu.

Ważne dokumenty

Najważniejsze dokumenty przy przystępowaniu do programu

Regulamin Programu Polecam Przekorzystnie

Warunki do spełnienia przez Ciebie jako Polecającego:

Warunki należy spełnić do 31.12.2021 r.:

 • przystąp do Programu POLECAM PRZEKORZYSTNIE wypełniając formularz powyżej,
 • zapoznaj się z Regulaminem programu inbsp;zaakceptuj go,
 • wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,
 • potwierdź, żenbsp;zapoznałeś się z informacją banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 • przekaż kod polecenia Nowemu Klientowi.

Warunki do spełnienia przez Nowego Klienta:

Warunki należy spełnić do 31.12.2021 r.:

 • zawrzyj z naszym bankiem umowę o Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową do tego konta, podając otrzymany kod polecenia, czyli numer telefonu,
 • zapoznaj się z Regulaminem programu i zaakceptuj go,
 • wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu oraz zgodę na upoważnienie banku do ujawnienia wobec Polecającego, od którego otrzymałeś kod polecenia, tajemnicy bankowej w zakresie informacji takich, jak imię, nazwisko oraz informację, że jesteś klientem banku spełniającym warunki Programu,
 • potwierdź, że zapoznałeś się z informacją banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
 • Nowy Klient, który otworzy Konto Przekorzystne dla młodych – wykona minimum cztery transakcje bezgotówkowe za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia Konta oraz w dowolnej placówce banku złoży wzór podpisu oraz okaże dokument w celu weryfikacji tożsamości, w przypadku, gdy do założenia Konta dojdzie poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie. Dodatkowy warunek dla Nowego Klienta, który otworzy Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium, Konto Przekorzystne Biznes: zapewni jednorazowy wpływ na swoje Konto w wysokości min. 500 zł, w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia Konta:
  a) do 31.01.2022 r. w przypadku Kont założonych w październiku 2021 r.,
  b) do 28.02.2022 r. w przypadku Kont założonych w listopadzie 2021 r.,
  c) do 31.03.2022 r. w przypadku Kont założonych w grudniu 2021 r.
 1. Nasza promocja jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i polską rezydencję podatkową oraz nie są pracownikami naszego banku.

Pojęć: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, obsługa Karty kredytowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego i usługa bankowości elektronicznej, użyliśmy w znaczeniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Stosowne definicje znajdziesz TUTAJ

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem są dostępne na www.pekao.com.pl/definicje

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.