Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 12 kwietnia 2024 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA. 

Od ponad 30 lat manager związany z branżą finansową i ubezpieczeniową. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business). 

Współtwórca Fintech-ów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni Prezes Zarządu instytucji finansowych. Od maja 2020 r. współzałożycielTrasti – insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w joint venture z Triglav DD oraz Swiss Re, w którym pełnił również funkcję Prezesa Zarządu. Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak i publicznej. 

W roku 2014 został zaproszony przez Zarząd Grupy Poczta Polska do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od założenia i uzyskania licencji spółka życiowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęła działalność operacyjną. Równocześnie jego zespół przeprowadził reorganizację działalności spółki majątkowej – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zmieniając jej strukturę i modernizując w kierunku modelu biznesowego multibrandowego. 

Wiele lat związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska Prezesa Grupy w Polsce w roku 2010. W tym okresie przeszedł liczne specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowledge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Generali. Podczas jego prezesury w Polsce, polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013 zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce. 

Zasiadał w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017 - 2018 pełnił rolę członka Rady nadzorczej w spółce Mabion S.A., innowacyjnego producenta leków. W roku 2016 dołączył do Rady Nadzorczej Ciech S.A., gdzie do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. 

W marcu 2023 roku został zaproszony do Rady Programowej EKF Ubezpieczenia, konferencji organizowanej w ramach prestiżowego przedsięwzięcia Europejskiego Kongresu Finansowego. Pełni funkcję członka kapituły Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która przyznaje doroczne nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych.Powrót do listy