Korzystając z Pekao24, przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Pamiętaj! 

   • Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła do serwisów bankowości elektronicznej. 
   • Sprawdzaj czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją. 
   • Nie przekazuj nikomu kodu do aktywacji aplikacji PeoPay. Nie wprowadzaj go nigdzie poza zainstalowaną przez Ciebie aplikacją PeoPay na Twoim telefonie. 
   • Nie ufaj nadawcy wiadomości e-mail. Oszuści mają możliwość spreparowania wiadomości tak, by sprawiała wrażenie, że wysłała ją osoba, lub instytucja, której ufasz. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące żądań opłat, fałszywych faktur czy też ostrzeżenia o infekcji telefonu komórkowego lub blokadzie dostępu do usługi Pekao24. 
   • Nie używaj do logowania adresu lub linku otrzymanego w wiadomości SMS, e-mail lub w serwisie społecznościowym. 
   • Nie instaluj na komputerze i na urządzeniu mobilnym oprogramowania ze źródeł, do których nie masz zaufania. Niektóre aplikacje mogą umożliwić osobom niepowołanym śledzenie danych wpisywanych w przeglądarce, rejestrować działania podejmowane w Internecie czy automatycznie przekierowywać wiadomości SMS z kodem do autoryzacji. 
   • Czy wiesz, że instalując na prośbę osoby trzeciej aplikacje np. AnyDesk,  TeamViewer czy Quick Support umożliwiasz przestępcom przejęcie kontroli nad Twoim urządzeniem a nawet kontem bankowym? Bank nigdy nie prosi o uruchomienie tego typu aplikacji. Nie daj sobie „wyczyścić konta”.
   • Przed zalogowaniem sprawdzaj czy adres strony jest poprawny. Sprawdź również aktualność i wystawcę certyfikatu
   • Nie podawaj osobom trzecim danych swojej karty oraz  kodu CVV2/CVC2 - Bank nigdy o to nie prosi.
   • Nigdy nie udostępniaj kodu BLIK osobom trzecim przez wiadomości czy komunikatory. Oszuści mogą podszywać się pod znane Ci osoby by nakłonić Cię do wykonania takiej operacji.
   • Informuj niezwłocznie bank o wszelkich podejrzanych sytuacjach! 

   W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się konsultantami dostępnymi codziennie przez całą dobę pod numerami: 801 365 365 oraz +48 22 59 12 232 (opłaty wg cennika operatora).

    

 • Sprzęt i aplikacje

   • Korzystaj jedynie z legalnego oprogramowania >>dowiedz się więcej
   • Regularnie aktualizuj system operacyjny i przeglądarki internetowe zainstalowane na Twoim komputerze i urządzeniach mobilnych >>dowiedz się więcej
   • Zabezpiecz komputer, telefon i tablet programem antywirusowym oraz zaporą sieciową (firewall) i na bieżąco je aktualizuj >>dowiedz się więcej
   • Aby korzystać z bankowości internetowej i mobilnej Pekao24 nie są potrzebne żadne certyfikaty bezpieczeństwa, Bank ich nie wysyła oraz nie prosi o ich instalacje.
   • Nie instaluj na komputerze i na urządzeniu mobilnym oprogramowania ze źródeł, do których nie masz zaufania. Niektóre aplikacje mogą umożliwić osobom niepowołanym śledzenie danych wpisywanych w przeglądarce, rejestrować działania podejmowane w internecie czy automatycznie przekierowywać wiadomości SMS z kodem do autoryzacji.
   • Świadomie dokonuj wyboru przeglądarki internetowej >>dowiedz się więcej
   • Dokonuj właściwych ustawień przeglądarki internetowej >>dowiedz się więcej
   • Ustanów hasło używając routera lub domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi - np. live box) >>dowiedz się więcej
   • Warunkiem korzystania z Pekao24 jest posiadanie wyposażenia technicznego i oprogramowania niezbędnego do poprawnego funkcjonowania usługi, tj. korzystania z serwisu:
    - TelePekao - wymaga posiadania aparatu telefonicznego (w przypadku serwisu automatycznego z wybieraniem tonowym),
    - PekaoInternet - wymaga posiadania dostępu do Internetu,
    - Bankowości Mobilnej - wymaga posiadania mobilnego urządzenia telekomunikacyjnego z dostępem do internetu, korzystanie jest możliwe poprzez serwis mobilny lub aplikację PeoPay (dostępną systemy Android i iOS).

   Korzystanie z Pekao24 wymaga posiadania telefonu komórkowego.
   Co najmniej raz na 90 dni poprosimy Ciebie dodatkowo o wprowadzenie bezpłatnego kodu SMS lub potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej PeoPay podczas logowania do serwisów Pekao24.

    

 • Ochrona danych poufnych

   • Loguj się wyłącznie osobiście. Chroń dane do logowania i autoryzacji do Pekao24, dbaj o ich poufność, nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Powinny być one przechowywane z zachowaniem należytej staranności. Ujawnienie tych danych innym osobom czy instytucjom stanowi naruszenie Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych >>dowiedz się więcej
   • Podczas kontaktów telefonicznych Bank nigdy nie prosi o podanie numeru PIN do Pekao24. Logowanie do usług telefonicznych odbywa się ZAWSZE w serwisach automatycznych. Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego, aplikacji mobilnej i serwisu mobilnego.
   • Loguj się wyłącznie na stronie www.pekao24.pl, a przed zalogowaniem zawsze sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane (adres strony zaczyna się wtedy od https) oraz czy w przeglądarce jest widoczny symbol kłódki. Nie podawaj poufnych informacji na stronach przypominających swoim wyglądem strony Banku >>dowiedz się więcej
   • Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail lub SMS, jeśli nie jesteś pewien jej źródła. Zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości e-mail pochodzących od nieznanych nadawców. Zalecamy nie odpowiadać na takie wiadomości i nie otwierać przesłanych załączników lub linków.
   • Nie korzystaj z serwisów realizujących płatności, które wymagają ujawnienia loginu, hasła czy kodu do autoryzacji operacji >>dowiedz się więcej
   • Sprawdzaj certyfikaty zabezpieczeń >>dowiedz się więcej
   • Nie korzystaj z internetu w miejscach publicznie dostępnych >>dowiedz się więcej
   • Włącz ochronę anty-phishingową w przeglądarce >>dowiedz się więcej
   • Pamiętaj, Bank:
    - nigdy nie będzie przekazywać poufnych informacji dotyczących korzystania z bankowości elektronicznej i zmian w procedurach bezpieczeństwa w wiadomościach e-mail wysyłanych na prywatne skrzynki e-mail;
    - nigdy nie będzie prosić o podanie nazwy producenta, modelu i numeru telefonu do SMS podczas logowania do serwisu internetowego, aplikacji mobilnej i serwisu mobilnego;
    - nigdy nie będzie prosić o wykonywanie w ramach testów przelewów lub innych operacji związanych z Pekao24.
 • Autoryzacja operacji w usłudze Pekao24

   • Niektóre operacje wykonywane w usłudze Pekao24 wymagają dodatkowej autoryzacji. Wybierz metodę autoryzacji dostosowaną do swoich potrzeb. Metodę autoryzacji można w każdej chwili zmienić.
    Więcej o metodach autoryzacji operacji w Pekao24 przeczytasz tutaj
   • W bankowości elektronicznej Pekao24 możesz zlecać m.in. przelewy krajowe i zagraniczne, w tym przelewy walutowe SEPA. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza przelewu zawsze sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli są poprawne to zaakceptuj przelew zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Po zaakceptowaniu otrzymasz informację o przyjęciu przelewu do realizacji. Dokładny opis realizacji przelewu znajdziesz w Przewodniku po Pekao24.
   • W celu dodatkowej weryfikacji konsultant Pekao24 ma prawo zadać pytania dotyczące danych osobowych, które zostały udostępnione Bankowi, konsultant dzwoni wówczas na numer telefonu wskazany w Umowie jako numer do oddzwonienia. Moment dokonania poprawnej dodatkowej weryfikacji operacji traktowany jest jako moment autoryzacji, określający termin otrzymania przez Bank zlecenia do realizacji.
   • W przypadku podania błędnych danych służących do dodatkowej weryfikacji, operację uznaje się za niezłożoną, o czym zostaniesz poinformowany już w trakcie rozmowy.
   • Nie ma możliwości odwołania operacji po dokonaniu jej autoryzacji, za wyjątkiem przelewów z datą przyszłą lub cyklicznych, które mogą być odwołane najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień realizacji wynikający z określonego cyklu lub przyszłej daty realizacji. Szczegółowy opis procesu realizacji płatności znajdziesz w "Przewodniku po Pekao24"
   • Jeżeli przyczyna odmowy wykonania zlecenia jest zależna od Banku, poinformujemy Cię niezwłocznie o odmowie wykonania zlecenia podając powód oraz procedurę sprostowania błędów stanowiących przyczynę odmowy:
    - pocztą wewnętrzną serwisu internetowego Pekao24, lub
    - wiadomością na przekazany Bankowi adres e-mail (jeśli będziesz korzystać z serwisu internetowego Pekao24), lub
    - wiadomością SMS - na podany numer telefonu do kontaktu (jeśli nie będziesz korzystać z serwisu internetowego Pekao24 i nie podałeś adresu e-mail), lub
    - przesyłką pocztową (o ile powiadomienie nie będzie możliwe w żaden z powyżej wskazanych sposobów).
   • W przypadku autoryzacji kodami SMS zawsze sprawdzaj czy wiadomość z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją.
 • Utrata lub kradzież danych do logowania i autoryzacji w Pekao24

  • W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi do logowania lub kontroli nad urządzeniami do generowania kodów jednorazowych, ich kradzieży lub nieuprawnionego użycia (podejrzenia nieuprawnionego użycia) powinieneś niezwłocznie:

   • zablokować usługę Pekao24 w serwisie internetowym lub dokonać zmiany odpowiednio właściwego PIN lub hasła lub metody autoryzacji, lub
   • skontaktować się z konsultantem Pekao24 pod numerami 801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (opłata za połączenie wg cennika operatora), w celu zablokowania dostępu do usługi Pekao24 lub anulowania danych do logowania i autoryzacji zleceń , lub
   • zgłosić ten fakt w dowolnej jednostce Banku.
 • Bezpieczeństwo kart płatniczych

  • Wszystkie karty wydawane przez Bank umożliwiają dokonywanie płatności w internecie.

   Bezpieczeństwo transakcji kartą w internecie zapewniają:

   • 3D Secure
    Zabezpieczenie polegające na dodatkowym potwierdzeniu realizowanej transakcji w systemie Banku. Po zaakceptowaniu płatności jesteś kierowany na stronę internetową Banku, proszony o zalogowanie do Pekao24 i zatwierdzenie transakcji kodem jednorazowym.
   • Limity dla transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty
   • Dzienny albo miesięczny limit takich transakcji możesz ustalić odrębnie dla każdej karty - w kwocie lub/i liczbie transakcji - dzwoniąc pod czynny całodobowo numer infolinii Banku: 801 365 365 (opłata za połączenie wg cennika operatora) lub odwiedzając dowolną placówkę Banku. Ustalając własne limity masz od razu pewność, że żadna transakcja przekraczająca te limity nie zostanie zrealizowana, niezależnie od tego czy zabezpieczenie 3DS zostało wykorzystane czy nie. Przypominamy, że przed ustaleniem limitów transakcje są realizowane do wysokości dostępnego limitu karty kredytowej lub środków dostępnych na rachunku, w przypadku transakcji kartą debetową.
   • Kod CVV2 / CVC2
    O jego podanie możesz zostać poproszony podczas dokonywania zakupu na etapie wpisywania danych karty (takich jak numer czy data ważności). Ten trzycyfrowy kod jest zapisany na rewersie karty, a jego weryfikacja pozwala sprawdzić, czy osoba podająca te dane rzeczywiście jest w posiadaniu karty.

   O czym należy pamiętać dokonując płatności kartą w internecie:

   • Nigdy nie podawaj numeru karty, daty jej ważności lub kodu CVV2/CVC2 osobom nieuprawnionym oraz nie odpowiadaj na maile z pytaniem o te dane.
   • Dokonując zakupów w internecie korzystaj z zaufanych serwisów. Zawsze sprawdzaj certyfikaty zabezpieczeń, a także czy strona, na której podajesz dane karty jest szyfrowana (wskazuje na to adres rozpoczynający się od https:// oraz występuje symbol kłódki).
   • Dbaj o bezpieczeństwo karty. W przypadku jej zagubienia, kradzieży, przywłaszczenia lub uzasadnionego podejrzenia, że dane takie jak numer karty czy kod PIN poznały osoby nieuprawnione, a także wtedy, gdy nastąpiło nieuprawnione użycie karty - niezwłocznie powiadom o tym Bank i zastrzeż kartę. W tym celu zadzwoń pod czynny całodobowo numer infolinii Banku 801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (opłata za połączenie wg cennika operatora) lub numer infolinii uruchomionej przez Związek Banków Polskich +48 828 828 828 (opłata za połączenie wg cennika operatora).
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nadużycia

  • Powiadom niezwłocznie Bank w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia dokonania nieautoryzowanych transakcji na rachunku. Informuj o wszystkich podejrzanych zdarzeniach i nietypowych sytuacjach zauważonych w trakcie korzystania z usług bankowości internetowej oraz o potencjalnych próbach ataków socjotechnicznych mających na celu np. wyłudzenie Twoich danych.

   Jako próbę wyłudzenia poufnych danych należy traktować również wiadomości e-mail nakłaniające do ujawnienia informacji służących do logowania lub autoryzacji transakcji w Pekao24, zawierającej linki do strony logowania, a także nakłaniające do ujawnienia danych dotyczących kart płatniczych.

   Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zawiesić lub ograniczyć funkcjonalności płatności internetowych. Wystarczy, że zmniejszysz dzienny lub miesięczny limit transakcji wykonywanych w Pekao24 czy też transakcji kartą płatniczą.

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość w poczcie wewnętrznej serwisu internetowego Pekao24, a w razie potrzeby niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem Pekao24 pod numerami 801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (opłata za połączenie wg cennika operatora), który poradzi jak w danej sytuacji się zachować, kontakt jest możliwy przez całą dobę. Każde zgłoszenie będzie poddane szczegółowej analizie, a o jej wyniku zostaniesz poinformowany w wybrany przez Ciebie sposób (np. pisemnie, telefonicznie, pocztą wewnętrzną w serwisie PekaoInternet).

 • Ostrzeżenia o zagrożeniach dla bankowości elektronicznej

  • Uważnie czytaj komunikaty dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na stronie do logowania, ekrany prezentowane bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 oraz wiadomości w poczcie wewnętrznej. Będziesz w nich informowany o aktualnych zagrożeniach czy możliwych próbach ataków socjotechnicznych. W sprawach dotyczących np. nieuprawnionego dostępu do Pekao24 czy podejrzenia realizacji transakcji oszukańczych, Bank może również skontaktować się z Tobą telefonicznie.

   W przypadku powzięcia przez Bank informacji, iż dane niezbędne do logowania lub autoryzacji transakcji znalazły się w posiadaniu osoby trzeciej dostęp do usługi Pekao24 może zostać niezwłocznie zablokowany. Zostaniesz o tym poinformowany w czasie próby zalogowania, telefonicznie na telefon do oddzwonienia lub pisemnie. Informację o przyczynie zablokowania usługi Pekao24 będziesz mógł uzyskać również w każdej jednostce Banku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję