Wiceprezes Zarządu Banku nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw


Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W 2018 roku rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, a od 1 grudnia 2018 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. W ciągu dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W latach 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie.

Od stycznia 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Od grudnia 2018 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o., a od marca 2021 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.
Jest Przewodniczącą Rady Związku Banków Polskich Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także członkiem Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Zespole ds. Edukacji Wykonawczej - Executive MBA@UW.

Magdalena Zmitrowicz jest inicjatorką programu ‘Bez Cukru’ - projektu rozwojowego dla kobiet pracujących w Banku Pekao SA.. Jednym z pierwszych projektów zainicjowanych przez jego uczestniczki było utworzenie ogólnopolskiego networkingu ‘Women's Network’, koordynowanego przez liderów ze wszystkich regionów kraju. W 2023 roku Magdalena Zmitrowicz została ambasadorką programu UE Kobiety w finansach prowadzonego przez Bloomberg.

W marcu tego roku Magdalena Zmitrowicz została zwycięzcą w kategorii SME Banker of The Year w konkursie międzynarodowej organizacji Qorus, gdzie została doceniona za wyjątkowy wkład w rozwój bankowości MŚP, długofalowe wsparcie firm oraz ponadprzeciętne wyniki na tle sektora. Natomiast w ubiegłym roku Magdalena Zmitrowicz została wyróżniona Medalem Mikołaja Kopernika od Związku Banków Polskich za zasługi w zakresie rozwoju bankowego finansowania sektora MŚP.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Executive MBA (EMBA) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Global CEO Program na Wharton School of the University of Pennsylvania. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

Magdalena Zmitrowicz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
 

Powrót do listy