Tworząc Pekao24 zadbaliśmy o to, aby korzystanie z usługi było nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpieczne. Pekao24 gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgromadzonych na rachunku środków finansowych. Wszelkie informacje przekazane przez naszych klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. W Pekao24 dostęp do rachunku jest chroniony wielopoziomowym systemem zabezpieczeń. Do identyfikacji klienta w usłudze Pekao24 używane są: numer klienta, hasło, silne uwierzytelnianie.

Strona w języku ukraińskim:
 • Identyfikacja za pomocą numeru klienta

  • Numer klienta to unikalny numer przypisany przez nasz system do każdego klienta, służący do identyfikacji we wszystkich serwisach Pekao24.

   Numer klienta zapisany jest m.in. w Karcie Klienta Banku oraz na Umowie dotyczącej rachunku osobistego.

   Jeśli nie możesz odszukać Umowy ani Karty Klienta Banku, skontaktuj się z konsultantem pod numerem telefonu: 519 222 222.

   Po poprawnej identyfikacji konsultant przekaże Ci Twój numer klienta.

   Numer ten możesz sprawdzić także w dowolnej placówce naszego banku.
 • Identyfikacja za pomocą hasła

  • Hasło to kod o długości od 8-16 znaków używany wraz z numerem klienta do logowania w serwisie internetowym Pekao24. 
   Hasło jest ustanawiane przez użytkownika podczas pierwszego logowania do Pekao24, a także w przypadku złożenia dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN na SMS w oddziale lub na infolinii.

   Hasło powinno
   • zawierać od 8 do 16 znaków, 
   • składać się z cyfr, małych i wielkich liter,
   • oraz znaków specjalnych (np.: ?, #, @, &).
   Hasło nie powinno:
   • być słowem występującym w słowniku, 
   • być hasłem używanym w innych serwisach internetowych.
   Ustanawiając hasło, możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła wyznacza stopień jego skomplikowania i zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków.

   Dodatkowym zabezpieczeniem przy kolejnych próbach logowania jest maskowanie hasła, wówczas w celu zalogowania należy w puste pola wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego przez Ciebie hasła.

   Ze względów bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła np. w odstępach 30-dniowych. W tym celu po zalogowaniu do Pekao24 wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Hasło -> Zmień.
   UWAGA: nowe hasło powinno się różnić od haseł wykorzystywanych dotychczas.
    
 • Identyfikacja za pomocą silnego uwierzytelnienia

  • Podczas logowania do serwisów Pekao24 poprosimy Cię dodatkowo o wprowadzenie bezpłatnego kodu autoryzacyjnego z SMS-a lub o potwierdzenie logowania w aplikacji PeoPay – w zależności od Twojego wyboru.

   Ta dodatkowa weryfikacja Twojej tożsamości (tzw. silne uwierzytelnienie) będzie wymagana:
   • przy pierwszym logowaniu,
   • gdy od ostatniego logowania minęło ponad 90 dni,
   • podczas sprawdzenia historii konta za okres wcześniejszy niż 90 dni wstecz,
   • podczas pobierania trzeciego i starszych wyciągów bankowych.