Leasing dla małych i średnich firm

Leasing samochodowy

Finansowanie auta nawet w 24h

Leasing samochodów ciężarowych

Finansowanie samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep

Leasing maszyn i urządzeń

Finansowanie nowych lub używanych maszyn i urządzeń

Leasing nieruchomości

Możliwość sfinansowania m.in. nieruchomości biurowych (w tym lokali), produkcyjnych czy magazynowych

Leasing sprzętu medycznego

Dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z opieką zdrowotną

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Jakie firmy mogą skorzystać z leasingu w Pekao Leasing?

   Z leasingu mogą korzystać małe i średnie firmy, niezależnie od branży, w której działają. Szansę na pozyskanie leasingu mają także przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku od niedawna.

  • Dlaczego warto skorzystać z leasingu w Pekao Leasing?

   Jesteśmy jedną z największych firm leasingowych w Polsce. Możemy zagwarantować indywidualne podejście do każdego klienta i finansowanie dopasowane do jego potrzeb oraz możliwości. Stawiamy na uproszczone procedury oraz minimum formalności.

  • Co firma może zyskać dzięki leasingowi?

   Leasing jest popularnym sposobem finansowania firmowych inwestycji. Zainteresowanie nim z roku na rok rośnie. Jednym z głównych powodów, dla których warto skorzystać z leasingu, jest fakt, że leasing pomaga zachować płynność finansową i nie wymaga jednorazowych nakładów na działania inwestycyjne.
   Finansowanie leasingiem operacyjnym nie wpływa też na obniżenie zdolności kredytowej firmy. Dzięki temu można korzystać z leasingu i jednocześnie finansować inne potrzeby pożyczką albo kredytem. Ponadto koszty leasingu są zwykle niższe niż kredytu czy pożyczki, a czas jego pozyskania znacznie krótszy. Leasing jest też bardzo korzystną formą finansowania pod względem podatkowym.

  • Jaka może być maksymalna wartość przedmiotu leasingu?

   Nie mamy ograniczeń w zakresie wysokości finansowania, którego możemy udzielić. Jej ustalenie zależy między innymi od oceny zdolności finansowej leasingobiorcy. Klient decyduje o wysokości inwestycji i rozwoju swojego biznesu, a my wskazujemy, czy możemy udzielić finansowania.

  • Co można sfinansować leasingiem w Pekao Leasing?

   Nasza oferta jest bardzo szeroka. Proponujemy leasing samochodu osobowego oraz ciężarowego, różnego rodzaju maszyn i urządzeń, a także maszyn budowlanych. Przedmiotem leasingu mogą być również nieruchomości.

   Jeśli myślisz o sfinansowaniu leasingiem danego przedmiotu, wystarczy wysłać do nas zapytanie. Zweryfikujemy, czy mamy możliwość udzielenia finansowania w zakresie danego sprzętu.

  • Czy leasingiem można finansować zarówno nowy, jak i używany sprzęt?

   Tak, w Pekao Leasing finansujemy zarówno nowy, jak i używany sprzęt, jednak w przypadku różnych przedmiotów maksymalny wiek sprzętu, który można objąć umową leasingową, może się różnić. Dla przykładu w przypadku samochodów wiek pojazdu i okres leasingu w sumie nie mogą przekroczyć ośmiu lat.

  • Czy klient może wybrać sprzęt, który chce wziąć w leasing?

   Tak. Wybór przedmiotu leasingu oraz jego dostawcy pozostawiamy klientowi. Należy jedynie pamiętać, że dostawcą sprzętu, który można wziąć w leasing, może być podmiot z odpowiednim oznaczeniem PKD, prowadzący jego sprzedaż.

  • Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia wniosku o zawarcie umowy leasingu?

   Niezbędne będą dokumenty dotyczące przedmiotu leasingu, takie jak faktura proforma. W przypadku bardziej skomplikowanych przedmiotów potrzebujemy również ich specyfikacji.

   Ważne jest także przygotowanie dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy oraz bieżący okres, a także oświadczenia o stanie zobowiązań i posiadanym majątku. Trzeba również wypełnić wniosek leasingowy.

   W przypadku niektórych przedmiotów proponujemy uproszczoną procedurę. W jej ramach wymagamy tylko wypełnionego wniosku leasingowego.

  • Jak długo trwają procedury związane z podpisaniem umowy leasingu?

   W przypadku procedury uproszczonej, w której wszystkie formalności ograniczone są do minimum, czas od momentu złożenia kompletu dokumentów przez klienta do podpisania umowy leasingu może wynieść w sumie 24 godziny. Przy bardziej skomplikowanych inwestycjach cała procedura trwa nawet do 10 dni roboczych.


   Im mniej standardowa umowa, tym czas potrzebny na załatwienie wszystkich formalności związanych z finansowaniem jest dłuższy. Mogą go także dodatkowo wydłużać niezależne od nas terminy dostawy przedmiotu leasingu czy czas jego rejestracji.

  • Jaki jest minimalny, a jaki maksymalny czas trwania umowy leasingu?

   Minimalny czas trwania umowy leasingu jest uwarunkowany stawką amortyzacji danego przedmiotu. Umowa leasingu operacyjnego musi zostać zawarta na minimum 40 proc. okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu, aby spełniała kryteria podatkowe. Oznacza to, że zakończenie umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony nie może nastąpić wcześniej niż po dwóch latach. Natomiast w przypadku ciągników siodłowych oraz większości maszyn i urządzeń jest to możliwe minimum po 3 latach.

   W przypadku leasingu finansowego umowę można zakończyć co najmniej po 6 miesiącach.

   Maksymalny okres trwania umowy leasingowej wynosi natomiast 6 lat. W indywidualnych przypadkach może on być jednak dłuższy.

  • Ile kosztuje leasing?

   Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Cena będzie zależała przede wszystkim od okresu trwania umowy leasingu, wysokości wpłaty własnej oraz wartości wykupu.

   Koszt określamy w procentach, powyżej 100 proc. Jeżeli na przykład całkowity koszt leasingu wynosi 108 proc., oznacza to, że w całym okresie spłaty leasingu należy zapłacić 8 proc. od wartości fakturowej leasingowanego przedmiotu.

  • Czy Pekao Leasing wymaga wpłaty własnej?

   Finansujemy inwestycje już od 0 proc. wpłaty własnej. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczne warunki finansowania zależą m.in. od rodzaju leasingowanego przedmiotu, jego stanu, a także tego, czy jest nowy czy używany.

   Na warunki leasingu wpłynie także ocena sytuacji finansowej firmy.

  • Czym się różnią leasing operacyjny i leasing finansowy?

   Leasing operacyjny i leasing finansowy różnią się znacząco. W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem finansowanego przedmiotu pozostaje firma leasingowa. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Raty leasingowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy może być także wpłata wstępna oraz kwota wykupu. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej.

   W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu po wpłacie ostatniej raty. Ma on też obowiązek zapłaty podatku VAT w całości z góry. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć koszty odpisów amortyzacyjnych, część odsetkową raty oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu.

  • Czy Pekao Leasing oferuje leasing zwrotny?

   Tak, można skorzystać z leasingu zwrotnego. Polega on na tym, że firma leasingowa odkupuje przedmiot leasingu, który wcześniej był własnością przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie mógł z niego dalej korzystać, ale już w ramach leasingu.

   Trzeba jednak pamiętać, że leasing zwrotny nie może mieć charakteru płynnościowego, czyli uwolnienia środków finansowych na bieżącą działalność.

  • Czy można wziąć leasing w obcej walucie?

   Raty leasingu można spłacać w obcej walucie. Może to być na przykład euro.

  • Czy można dokonać cesji leasingu podczas trwania umowy?

   Tak, cesja jest możliwa. To rozwiązanie pozwala przenieść umowę leasingu na inną firmę, która będzie kontynuowała spłatę pozostałych rat leasingowych. Leasingobiorca w takiej sytuacji powinien znaleźć podmiot chętny do przejęcia umowy leasingu. Wtedy może zgłosić się do nas. Zweryfikujemy wiarygodność nowego leasingobiorcy i poinformujemy o możliwości dokonania cesji.

  • Czy można zakończyć umowę leasingu przed terminem, na jaki została zawarta?

   Tak. W celu wcześniejszego zakończenia umowy trzeba złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku wydania zgody na taką operację leasingobiorca będzie zobowiązany do uregulowania pozostałych do spłaty rat leasingowych oraz ewentualnych zaległości. W przypadku leasingu finansowego przedterminowej spłaty można dokonać w dowolnym momencie. W celu wykupu przedmiotu leasingu leasingobiorca musi uregulować kwotę, która pozostała do spłaty.

   Umowę leasingu operacyjnego można zakończyć nie wcześniej niż po upływie minimalnego okresu jej trwania, który jest związany ze stawką amortyzacji przedmiotu leasingu. W przypadku samochodów osobowych termin to dwa lata. Po upływie tego okresu przedmiot leasingu będzie można wykupić. Na kwotę wykupu składają się zdyskontowane przyszłe raty oraz ustalona w umowie cena wykupu.