Załóż Konto Świat Premium z kartą
Ciesz się prowadzeniem
rachunku płatniczego za 0 zł1
i aktywuj Pakiet Komfort2
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Ciesz się Kontem Świat Premium!
Tyle zapłacisz miesięcznie za jego prowadzenie:
za prowadzenie
Konta Świat Premium1
Zobacz, co jeszcze możesz mieć za 0 zł!
za obsługę Mastercard
Debit Gold FX
prowizji banku za wypłaty gotówki
z bankomatów w kraju i za granicą kartą
debetową Mastercard Debit Gold FX
za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego w Biurze Maklerskim
Pekao na preferencyjnych warunkach3
za Pakiet Express Elixir
w ramach Pakietu Komfort2
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Benefity złotej kart wielowalutowej
do Konta Świat Premium4
Masz ochotę na nagrodę?
za spełnienie warunków
promocji
Otwórz Konto Przekorzystne z kartą debetową do konta i aplikacją PeoPay w terminie 15.07.2021 – 30.09.2021 r.
i spełnij warunki w każdym z 3 pełnych miesięcy:
1 wpływ na konto min. 500 zł6
min. 1 transakcja bezgotówkowa (kartą debetową Mastercard Debit Gold FX do Konta Świat Premium)
Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.
Nagrodę otrzymasz w zależności od dnia przystąpienia do promocji:

a) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.01.2022 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.

Jeśli założysz konto online, powinieneś również złożyć wzór podpisu w dowolnym oddziale banku:

a) do 29.10.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.
Spełnij dodatkowe warunki promocji, które znajdziesz w Regulaminie Promocji
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Wybierz swój wariant Pakietu Komfort
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir7
2 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir7
3 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir7
4 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort podczas zakładania Konta
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę.

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bez dodatkowych opłat dla Klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet Komfort
Złoty
Pakiet Komfort
Platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł 9 zł 12 zł
Konto Świat Premium 4 zł 6 zł 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł
Konto Świat 4 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
10 000 zł
Pakiet Komfort
złoty
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 9 zł
Konto Świat 6 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł
Pakiet Komfort
platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 12 zł
Konto Świat 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Suma Ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń. Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:
- Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne;
- Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu;
- Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.
Bankuj z dowolnego miejsca na świecie!
Korzystaj na co dzień z aplikacji PeoPay9 i swobodnie zarządzaj swoimi pieniędzmi.
Jak założyć konto online?
Klikając w „Załóż konto online” wejdź na wniosek online
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu