Komunikat dotyczący przeglądarki Internet Explorer
Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo, przeglądarka Internet Explorer, z której obecnie korzystasz, nie jest już obsługiwana na tej stronie. Nie wystarcza również, aby zawartość serwisu wyświetlała się poprawnie. Zainstaluj i korzystaj z najnowszej wersji Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pakiety instalacyjne znajdziesz na stronach producentów.
Wypełnij formularz
Oddzwonimy
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Administratorem Danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1.* Rozwiń pełną treść: * Rozwiń
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.* Rozwiń
*pola obowiązkowe
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank"). Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U Administratora Danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
OTWÓRZ KONTO PEŁNE ZALET
Konto Świat Premium
swoboda z kartą wielowalutową
wygoda z Kantorem Pekao24 w aplikacji PeoPay
zysk na Koncie Oszczędnościowym Premium 7% w skali roku do 200 000 zł przez 152 dni1
Promocja na Koncie Oszczędnościowym Premium trwa do 3.04.2024 r.
Wygodne rozwiązania specjalnie dla Ciebie?
Usługa Kantor Pekao24
Karta wielowalutowa
Mastercard Debit Gold FX
za przewalutowania
Usługa Kantor Pekao24
w aplikacji PeoPay
dostęp do cen oraz zmian kursów w czasie rzeczywistym
śledzenie wykresów trendów i zmian kursów walut w różnych przedziałach czasowych
możliwość dostosowania wyglądu ekranu transakcyjnego do własnych potrzeb
Karta wielowalutowa
Mastercard Debit Gold FX
za przewalutowania
Zasługujesz na wyjątkowe benefity!
prowizji naszego banku
za wypłaty złotą kartą
ze wszystkich bankomatów
w Polsce i na świecie2
za przewalutowania płatności
kartą wielowalutową do konta
za obsługę złotej karty
do konta
za opiekę Doradcy
Osobistego Premium3
za prowadzenie Konta Świat
Premium4
(po spełnieniu warunków promocji)
za zdalne zarządzanie swoimi
finansami u Doradcy
w ramach usługi HaloPekao
2 Operator bankomatu może pobrać dodatkową opłatę za wypłatę gotówki. Informacja o opłacie zostanie wyświetlona na ekranie bankomatu przed wykonaniem wypłaty. Opłata zostanie doliczona do kwoty transakcji. Jeśli nie chcesz ponosić tej opłaty, zrezygnuj z wypłaty w tym bankomacie.

3 Z Kontem Świat Premium otrzymujesz bezpłatną opiekę Doradcy Osobistego Premium. Doradzi i pomoże w efektywnym zarządzaniu Twoimi aktywami!
Oszczędzaj i zyskuj coraz więcej!
w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Premium do 200 000 zł przez 5 miesięcy
Środki do 200 000 zł zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym Premium będą oprocentowane 7% w skali roku przez 152 dni od dnia zawarcia umowy o Konto Oszczędnościowe Premium, jeśli spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji. Promocja jest dostępna do 3.04.2024 r. dla nowych Klientów banku, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów Pekao S.A. oraz dla obecnych Klientów banku, których suma średniomiesięcznych sald na rachunkach w każdym badanym miesiącu w okresie od 1.04.2023 r. do 8.01.2024 r. nie była wyższa niż 2 000 zł.

Regulamin promocji

Wygodnie zarządzaj finansami z aplikacją PeoPay!
Dzięki aplikacji wszystkie czynności związane z kontem zrealizujesz online z dowolnego miejsca na świecie:
Szybki podgląd
salda konta i historii transakcji
Wygodne
doładowanie telefonu na kartę
Powiadomienia
o zdarzeniach
np. wpływ na konto
Kantor Pekao24 zawsze pod ręką - wygodnie wymieniasz walutę, gdy tego potrzebujesz
Automatyczne opłaty za przejazd autostradą - Autopay
Łatwe i szybkie płatności BLIK za zakupy w sklepie lub internecie
Możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej
Wygodna i bezpieczna
mobilna autoryzacja operacji
Szybki podgląd
salda konta i historii transakcji
Wygodne
doładowanie telefonu na kartę
Powiadomienia
o zdarzeniach
np. wpływ na konto
Kantor Pekao24 zawsze pod ręką - wygodnie wymieniasz walutę, gdy tego potrzebujesz
Automatyczne opłaty za przejazd autostradą - Autopay
Łatwe i szybkie płatności BLIK za zakupy w sklepie lub internecie
Możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej
Wygodna i bezpieczna
mobilna autoryzacja operacji
Jak założyć Konto Świat Premium online?
Klikając w „Załóż Konto Świat Premium” wejdź na wniosek online.
Konto Świat Premium możesz otworzyć od razu z Kontem Oszczędnościowe Premium.
Wniosek
wypełnij wniosek
online
Weryfikacja
zrób selfie i zdjęcie dowodu osobistego lub potwierdź tożsamość logowaniem w innym banku
Finalizacja
podpisz umowę
zdalnie
Poczuj swobodę z Kartą Kredytową z Żubrem!
Jedna karta kredytowa, wiele możliwości!
RRSO 18,81%5
0 zł za obsługę karty
w Pakiecie Standard

0 zł za obsługę karty
w Pakiecie Złotym lub Platynowym, jeśli aktywnie korzystasz z karty.
Ubezpieczenie zakupów i transakcji internetowych

W każdym pakiecie zyskasz ochronę towarów, za które zapłaciłeś kartą w internecie, np. gdy nie otrzymasz zamówionego towaru, będzie on wadliwy lub niezgodny z Twoim zamówieniem.
Ubezpieczenie w podróży w kraju i za granicą w Pakiecie Złotym i Platynowym

Ubezpieczenie obejmuje: NNW, koszty leczenia i assistance, w tym zachorowanie na COVID 19 (SU do 100 000 zł) dla posiadacza karty w Pakiecie Złotym oraz assistance Pakiet Sport i OC w życiu prywatnym (SU do 200 000 zł) w Pakiecie Platynowym dla posiadacza karty i współuczestnika podróży.
0 zł za saloniki lotniskowe

z Flight Delay Pass dla posiadacza karty oraz do 4 osób towarzyszących. W przypadku opóźnienia lotu o 60 minut lub więcej skorzystasz z darmowych saloników z napojami, przekąskami i Wi-Fi.
2% zwrotu za płatności kartą w internecie w pakiecie Złotym i Platynowym

Płać kartą w internecie i otrzymuj zwrot części wydanych pieniędzy

Do 20 zł miesięcznie w pakiecie Złotym lub do 30 zł miesięcznie w pakiecie Platynowym trafi z powrotem na rachunek Twojej karty

5% zwrotu za przejazd autostradami

Płać kartą za przejazdy autostradami (w kraju i za granicą) i otrzymuj do 20 zł zwrotu miesięcznie.
Raty 10x0%

Na raty 0% możesz rozłożyć kwotę zadłużenia lub transakcję z bieżącego cyklu.

Za raty 0% nie płacisz odsetek ani prowizji.

Maksymalna kwota, którą możesz rozłożyć na raty 0% w pakiecie Standardowym wynosi 1000 zł, w pakiecie Złotym 2000 zł, a w pakiecie Platynowym to 3000 zł.
Nagrody w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile

Płać kartą, zbieraj punkty i odbieraj nagrody. Punkty otrzymasz za płatności we wszystkich sklepach w Polsce, za granicą oraz w internecie. Im wyższy pakiet, tym szybciej zbierasz punkty.
Płać wygodnie telefonem

Dodaj Kartę Kredytową z Żubrem do Apple Pay, Google Pay i płać kartą w nowoczesny sposób.
Karta pod kontrolą

Dzięki aplikacji mobilnej PeoPay masz wygodny dostęp do informacji o swojej karcie, łatwo i wygodnie sprawdzisz korzyści z posiadanego pakietu oraz zmienisz pakiet, sprawdzisz dostępne środki na karcie i historię transakcji, rozłożysz na raty wybraną transakcję lub saldo zadłużenia, zlecisz polecenie przelewu z karty, spłacisz kartę i zmienisz PIN.
Klienci naszego banku mogą zamówić Kartę Kredytową z Żubrem w bankowości elektronicznej Pekao24/PeoPay w sekcji Oferty lub przez telefon dzwoniąc na infolinię banku.