Wejdź do Świata Premium

Otwórz Konto Świat Premium ze złotą kartą

Otwórz Konto Świat Premium i wielowalutową kartę VISA Debit Gold, spełnij warunki i odbierz Kartę Podarunkową Euro o wartości:


 

  Otwórz konto on-line 

 

Co zrobić, aby otrzymać Kartę Podarkunkową Euro?

 1. Założ Konto Świat Premium z VISA Debit Gold.
 2. Aktywuj usługę Pekao24 (w tym o aplikację mobilną PeoPay).
 3. Korzystaj z karty VISA Debit Gold - zapłać nią łacznie min. 1000 zł w każdym z pełnych 3 miesięcy kalendarzowych nastęujących po otwarciu konta.
 4. Utrzymaj lokatę na kwotę 100 000 zł przez min. 3 pełne miesiące kalendarzowe po otwarciu konta.
 5. Odbierz nagrodę - Kartę Podarunkową RTV EURO AGD o łacznej wartości 1000 zł wyślemy Ci w formie elektronicznej na skrzynkę w Pekao24 i PeoPay. Karta Podarunkowa Euro jest ważna do 31.01.2025 r.

Sprawdź do kiedy otrzymasz nagrodę:

- jeśli umowę o konto zawrzesz od 2.10.2023 r. do 31.10.2023 r., nagrodę otrzymasz do 29.02.2024 r. 
- jeśli umowę o konto zawrzesz od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r., nagrodę otrzymasz do 31.03.2024 r.

Promocja jest dostępna do 30.11.2023 r. dla klientów banku, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów Banku Pekao SA w okresie od 1.02.2022 do 3.10.2023 r.:

- w oddziale banku u Doradcy Osobistego Premium oraz za pośrednictwem strony internetowej.
- do wyczerpania puli nagród, o czym poinformujemy na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/konto-swiat-premium.html. Limit nagród wynosi 3000 szt.

Szczegóły promocji w Regulaminie.

 

Otwórz Konto Świat Premium z kartą wielowalutową VISA Debit Gold

zyskaj kartę podarunkową Euro o wartości 1000zł do RTV EURO AGD
 • Zobacz szczegóły

   

    Otwórz konto on-line  


  Kartę Podarunkową Euro o wartości 1000zł do RTV AGD otrzymasz , jeżeli otworzysz Konto Świat Premium z kartą VISA Debit Gold, przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe będziesz posiadał aktywną bankowość elektroniczna Pekao24 i PeoPay i lokatę o wartości 100 000zł założoną na okres 6 miesięcy oraz w każdym z tych 3 miesięcy wykonasz transakcje o łącznej wartości min. 1000zł kartą VISA Debit Gold wydaną do tego konta. Limit nagród wynosi 3000 szt. O wyczerpaniu puli nagród poinformujemy na https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/konto-swiat-premium.html.  Promocja jest dostępna do 30.11.2023r. dla klientów banku, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów Banku Pekao SA w okresie od 1.02.2022 do 3.10.2023r. Szczegóły promocji w Regulaminie.

6,50% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Premium

do wysokości kwoty 200.000 zł przez 5 miesięcy (152 dni) od otwarcia konta. Promocja obowiązuje do 8.01.2024 r.

za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium

przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia a potem m.in. przy aktywach 200 tys. zł
 • Zobacz szczegóły

  Nie pobierzemy opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium, jeżeli klient spełni warunki wzięcia udziału w promocji zgodnie z Regulaminem Promocji „Prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium za 0 zł bez wymogu posiadania aktywów 200.000 PLN”. 
  Promocję kierujemy do osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, mających min. 18 lat, które złożą wymagane oświadczenia i do 14.01.2023r. nie posiadały u nas Konta Świat Premium, a wspomniane konto otworzyły razem z kartą do konta (kartą debetową). Promocja dotyczy:

  1. pierwszych 3 pełnych kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po dacie przystąpienia do promocji oraz
  2. kolejnych 12 miesięcy po upływie okresu z pkt 1, jeżeli klient będzie utrzymywał w tym czasie średnie saldo wybranych produktów inwestycyjnych nabytych za naszym pośrednictwem na kwotę min. 50 tys. zł, a jeśli w dniu przystąpienia do promocji klient posiadał już produkty inwestycyjne nabyte za naszym pośrednictwem, taki klient powinien dodatkowo nabyć za naszym pośrednictwem kolejne produkty inwestycyjne na kwotę min. 10 tys. zł.
  3. kolejnych 36 miesięcy po upływie okresu z pkt 1, jeżeli klient będzie posiadał w tym czasie średnie saldo naszej Pożyczki Ekspresowej w łącznej kwocie min. 50 tys. zł, a jeśli w dniu przystąpienia do promocji klient posiadał już naszą Pożyczkę Ekspresową, taki klient powinien zaciągnąć u nas kolejną Pożyczkę Ekspresową na kwotę min. 10 tys. zł.

  Wszystkie zasady opisaliśmy w Regulaminie Promocji, Do promocji możesz dołączyć do 14.01.2024r.
  Niezależnie od promocji, nie pobierzemy opłaty za prowadzenie Konta Świat Premium jeśli łączna kwota aktywów klienta w naszym banku w poprzednim miesiącu wyniosła min. 200 tys. zł. Co to jest łączna kwota aktywów sprawdzisz w przypisie 2 do rozdziału 2 Taryfy prowizji i opłat. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta Świat Premium w danym miesiącu wyniesie 50 zł.
   

za obsługę Doradcy Osobistego Premium

w wybranych lokalizacjach

0 zł za Pakiet Komfort do Twojego Konta Świat Premium przez pierwsze 6 miesięcy

 • Zobacz szczegóły
  • Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. 
  • Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort. 
  • Ochronę ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczenia grupowego „Twoja Ochrona” zapewnia PZU SA. 
  • Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową. 
    

  Dowiedz się więcej

za obsługę złotej karty do tego konta

z gwarancją niskich kursów w ponad 150 walutach obcych przy płatnościach prosto z Konta Świat Premium lub możliwością płatności z rachunków walutowych w EUR, USD, GBP, CHF

0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i za granicą

Bank nie naliczy opłaty za wypłaty złotą kartą w dowolnym bankomacie na świecie

za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao

skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Doradców Klienta, Analityków i Maklerów BM. Oferta Banku Pekao S.A. i Biura Maklerskiego bez odrębnego logowania w serwisie internetowym

0 zł za prowadzenie Konta Walutowego

 • Zobacz szczegóły

  Konta w walutach z zerową lub dodatnią stopą depozytową właściwego Banku Centralnego:

  • 0 jednostek waluty (dalej j.w.) niezależnie od średniomiesięcznego salda rachunku

  Konta w walutach z ujemną stopą depozytową właściwego Banku Centralnego:
  opłata uzależniona od średniomiesięcznego salda rachunku w miesiącu poprzednim:

  • 0 j.w. jeżeli saldo od 0,00 do 19.999,99j .w.
  • 15 j.w. jeżeli saldo od 20.000,00 do 49.999,99 j.w.
  • 30 j.w. jeżeli saldo od 50.000,00 do 99.999,99 j.w.
  • 100 j.w. jeżeli saldo od 100000,00 do 499.999,99 j.w.
  • 200 j.w. jeżeli saldo od 500.000,00 j.w.

  Za dany miesiąc opłata za prowadzenie danego Konta Walutowego nie jest pobierana, jeżeli w poprzednim miesiącu: 

  • Posiadacz wykonał z tego Konta Walutowego min 1 polecenie przelewu wewnętrznego na dowolny inny rachunek w Banku prowadzony w innej walucie, lub
  • na to Konto Walutowe wpłynęło min 1 polecenie przelewu wewnętrznego z dowolnego innego rachunku w Banku prowadzonego w innej walucie,

  przy czym łączna kwota wyżej wymienionych poleceń przelewów wynosiła co najmniej 1.000,00 jednostek waluty Konta Walutowego, którego dotyczy to zwolnienie z opłaty.
  Informacja o aktualnych (na ostatni dzień poprzedniego miesiąca) stopach depozytowych Banków Centralnych dla EUR, CHF, USD i GBP jest dostępna tutaj.

korzyści Świata Premium

aktualne oferty dla klientów Świata Premium w ramach Galerii Rabatów

HaloPekao

zdalnie zarządzaj swoimi finansami z usługą HaloPekao. Zadzwoń i załatw!

skrytki sejfowe

zabezpiecz to, co cenne w skrytce sejfowej. Usługa dostępna w wybranych placówkach.

polecaj skutecznie konto w Banku Pekao S.A., zyskaj nawet 1500 zł

zapisz się do naszego Programu i wraz ze swoimi znajomymi spełnijcie jego warunki, promocja trwa do 19.01.2024 r.

do 3% w skali roku na lokacie w USD i EUR na nowe środki

 • Zobacz szczegóły

  Spełnij warunki oferty i otwieraj lokaty na preferencyjnych warunkach wg stałej stopy procentowej nawet 3% w skali roku na 3,6 lub 12 miesięcy.
  Oferta ważna w oddziałach naszego banku od 6 listopada 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

  Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania

  Regulamin rachunków bankowych

  Pobierz plik

  Regulamin karty płatniczej debetowej Visa Debit Gold obowiązujący do 31.03.2023 r.

  Pobierz plik

  Regulamin zawierania umów drogą elektroniczną

  Pobierz plik

  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

  Pobierz plik

  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

  Pobierz plik

  Definicje usług reprezentatywnych

  Pobierz plik

  Komunikat nr 64/BM/ZWS/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Komunikat nr 98/BM/ZWS/2020* z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Regulamin Promocji KŚP

  Pobierz plik

  Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji

  Pobierz plik

  Regulamin promocji Uwzględnienie OSP w katalogu aktywów zwalniających z opłaty za prowadzenie KŚP

  Pobierz plik

  Regulamin promocji „Konto Świat Premium za 0zł z kartą Visa Debit Gold”

  Pobierz plik
 • Opłaty i prowizje

  Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych – Rachunki w bieżącej ofercie banku

  Pobierz plik

  Stopy depozytowe Banków Centralnych dla walut EUR CHF USD GBP

  Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję