Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK EUROKONTO PREMIUM PLUS

Idealne rozwiązanie dla tych, który oczekują więcej. Wyłącznie dla Klientów Bankowości Osobistej Premium przygotowaliśmy specjalną ofertę rachunku osobistego Eurokonto Premium Plus z bogatym pakietem usług.

Jeśli chcesz korzystać z usług bankowych w szerokim zakresie: gromadzić oszczędności i jednocześnie przeprowadzać rozliczenia finansowe to rozwiązanie idealne dla Ciebie.

z Eurokontem Premium Plus proponujemy w pakiecie:

  • indywidualną opiekę Doradcy Osobistego Premium,
  • do wyboru Klienta jedna z dedykowanych złotych kart debetowych: karta ponad granicami - wielowalutowa MasterCard Debit Gold FX umożliwiająca płatności w zależności od waluty realizowanej transakcji, VISA Debit Gold, MasterCard Debit Gold. Każdą kartą debetową można dokonywać transakcji zbliżeniowych, wypłat gotówki podczas płacenia za zakupy (Cash back), bezpiecznych płatności internetowych
  • bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu Pekao24 (PekaoInternet, TelePekao, Pekaosms i bankowość mobilna) i aplikacji PeoPay, która umożliwia płacenie, przelewanie i wypłaty przy użyciu własnego telefonu (opłaty za zlecane transakcje znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat),
  • bezpłatne przelewy krajowe przez internet i brak opłat za utworzenie i realizację zleceń stałych, 
  • bezpłatne prowadzenie kont walutowych (EUR, USD, CHF, GBP), a dodatkowo karta debetowa VISA Pekao w EUR lub USD,
  • bezpłatne prowadzenie konta dla młodzieży w wieku 13-18 lat (Eurokonto Kieszonkowe),
  • bezpłatne prowadzenie wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk ze swobodą wpłat i wypłat bez utraty odsetek (pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, za kolejne Bank pobiera opłatę określoną w Taryfie  prowizji i opłat) - wpłat na rachunek Dobry Zysk i wypłat z tego rachunku można dokonywać wyłącznie w postaci bezgotówkowej; wpłaty mogą pochodzić tylko z innego rachunku Posiadacza prowadzonego w Banku,
  • atrakcyjne warunki cenowe linii kredytowej Pożyczka w Eurokoncie,
  • bezpłatne Ubezpieczenie Assistance - to bardzo praktyczne, kompleksowe ubezpieczenie będzie wsparciem w wielu nieprzewidzianych zdarzeniach, na przykład: awarii w domu, konieczności skorzystania z pomocy medycznej, awarii samochodu, problemów w czasie podróży za granicą.

Ofertę Bankowości Osobistej Premium kierujemy do rodzin: deklarujących średniomiesięczne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości co najmniej 7500 PLN lub których średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w Banku oraz w Grupie Kapitałowej Pekao SA wynosi co najmniej 50 000 PLN.




Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt