RACHUNEK EUROKONTO PREMIUM PLUS

Idealne rozwiązanie dla tych, który oczekują więcej. Wyłącznie dla Klientów Bankowości Osobistej Premium przygotowaliśmy specjalną ofertę rachunku osobistego Eurokonto Premium Plus z bogatym pakietem usług.

Jeśli chcesz korzystać z usług bankowych w szerokim zakresie: gromadzić oszczędności i jednocześnie przeprowadzać rozliczenia finansowe to rozwiązanie idealne dla Ciebie.

z Eurokontem Premium Plus proponujemy w pakiecie:

  • indywidualną opiekę Doradcy Osobistego Premium,
  • do wyboru Klienta jedna z dedykowanych złotych kart debetowych: karta ponad granicami - wielowalutowa MasterCard Debit Gold FX umożliwiająca płatności w zależności od waluty realizowanej transakcji, VISA Debit Gold, MasterCard Debit Gold. Każdą kartą debetową można dokonywać transakcji zbliżeniowych, wypłat gotówki podczas płacenia za zakupy (Cash back), bezpiecznych płatności internetowych
  • bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu Pekao24 (PekaoInternet, TelePekao, Pekaosms i bankowość mobilna) i aplikacji PeoPay, która umożliwia płacenie, przelewanie i wypłaty przy użyciu własnego telefonu (opłaty za zlecane transakcje znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat),
  • bezpłatne przelewy krajowe przez internet i brak opłat za utworzenie i realizację zleceń stałych, 
  • bezpłatne prowadzenie kont walutowych (EUR, USD, CHF, GBP), a dodatkowo karta debetowa VISA Pekao w EUR lub USD,
  • bezpłatne prowadzenie konta dla młodzieży w wieku 13-18 lat (Eurokonto Kieszonkowe),
  • bezpłatne prowadzenie wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk ze swobodą wpłat i wypłat bez utraty odsetek (pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, za kolejne Bank pobiera opłatę określoną w Taryfie  prowizji i opłat) - wpłat na rachunek Dobry Zysk i wypłat z tego rachunku można dokonywać wyłącznie w postaci bezgotówkowej; wpłaty mogą pochodzić tylko z innego rachunku Posiadacza prowadzonego w Banku,
  • atrakcyjne warunki cenowe linii kredytowej Pożyczka w Eurokoncie,
  • bezpłatne Ubezpieczenie Assistance - to bardzo praktyczne, kompleksowe ubezpieczenie będzie wsparciem w wielu nieprzewidzianych zdarzeniach, na przykład: awarii w domu, konieczności skorzystania z pomocy medycznej, awarii samochodu, problemów w czasie podróży za granicą.

Ofertę Bankowości Osobistej Premium kierujemy do rodzin: deklarujących średniomiesięczne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości co najmniej 7500 PLN lub których średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w Banku oraz w Grupie Kapitałowej Pekao SA wynosi co najmniej 50 000 PLN.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt