Pracownicy Grupy PZU S.A., Właściciele i Pracownicy Agencji Wyłącznych Grupy PZU S.A.

Skorzystaj ze specjalnej oferty dla Pracowników Grupy PZU

 • Szeroki pakiet nowoczesnych produktów.
 • Profesjonalna obsługa i pomoc Doradców.
 • Brak opłat za prowadzenie rachunków płatnicznych1 i wybrane usługi z nimi powiązane.
 • Specjalne warunki cenowe pożyczki gotówkowej i kredytu mieszkaniowego.


Oferta specjalna obowiązuje do odwołania.
 

Codzienne bankowanie
Z Kontem Przekorzystnym zyskujesz:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku płatniczego,
 • bezpłatną obsługę debetowej karty wielowalutowej do tego rachunku,
 • bezpłatne wypłaty gotówki kartą do konta z bankomatów Banku Pekao S.A.,
 • bezpłatne 2 pierwsze wypłaty gotówki tą kartą z innych bankomatów w kraju w miesiącu
 • bezpłatne prowadzenie rachunku płatniczego Eurokonto Walutowe (GBP, CHF, EUR, USD),
 • zdalny dostęp do rachunku 24 h/dobę przez telefon, tablet, laptop,
 • atrakcyjne rabaty do 30% u ponad 2000 partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub poleceniem przelewem z bankowości internetowej Pekao24.

 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Sprawdź także: Dla Twoich bliskich proponujemy:
 • Konto Przekorzystne dla młodych do 26 roku życia - zobacz
 • Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb - rachunek oszczędnościowy dla dzieci od dnia ich narodzin do 18. roku życia2 -  zobacz
Karta wielowalutowa do konta to szereg korzyści:
 • jedna karta do rachunku złotowego i rachunków walutowych,
 • brak przewalutowania kwoty transakcji w USD, EUR, CHF lub GBF, gdy karta jest podpięta do rachunku w walucie płatności i na rachunku tym znajdują się odpowiednie środki,
 • brak prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów zagranicą.
Finansowanie bieżących potrzeb
Sprawdź pożyczkę gotówkową:
 • nawet do 150 000 zł na dowolny cel bez zabezpieczeń,
 • możliwość spłaty pierwszej raty dopiero po 3 miesiącach3,
 • możliwość rozłożenia spłaty nawet do 8 lat,
 • możliwość połączenia spłaty zobowiązań kredytowych z innych banków i spłata jednej raty zamiast kilku.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 7,21% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 8559 zł, pożyczka zaciągnięta na 30 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 794,47 zł, w tym: odsetki 794,47 zł, opłata za otwarcie i prowadzenie ROR 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 9 353,47 zł płatna w 29 ratach miesięcznych po 311,78 zł, 30. rata wyrównująca 311,85 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8559 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 17.07.2020r. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.
Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają lub podpiszą umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i aktywują dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay/P24 najpóźniej w chwili zawarcia umowy o pożyczkę i zasilają lub zadeklarują jego zasilanie regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia, emerytury/renty, dochodów uzyskiwanych z innych tytułów, (w odniesieniu do Pożyczkobiorców uzyskujących dochody z tytułów innych niż umowa o pracę, emerytura lub renta kwota miesięcznych wpływów nie może być mniejsza niż dwukrotność pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej pożyczki).
Pożyczka może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A. w przypadku gdy kwota nowej pożyczki jest wyższa o min. 15 % lub o min. 5.000 zł w stosunku do kwoty pożyczki pozostałej do spłaty.
Karta kredytowa Elastyczna z możliwością spłaty w ratach.
Z kartą kredytową Elastyczna łatwiej zrealizujesz swoje plany, a wydatki możesz rozłożyć na raty.
Karta Elastyczna to dostęp do dodatkowych środków z limitu karty, które możesz wykorzystać  na:
 • płatności w sklepach i punktach usługowych akceptujących płatność kartą, w tym internetowych,
 • wypłaty gotówki z bankomatu,
 • polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek osobisty w Banku Pekao S.A.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości  8 300 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi  8,99%, przy przyjęciu założeń, że:
-  przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,

- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,

-  oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:
-  całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi  9 686,52 zł,

-  całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 386,52 zł  i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (1126.24 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (215,28 zł),

-  okres kredytowania wynosi 72 miesiące.

Kalkulacja przygotowana na 30.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Wybierz spłatę w ratach.
Z kartą Elastyczną możesz skorzystać z funkcji spłaty w ratach i dopasować spłatę zadłużenia do swoich możliwości.
W zależności od kwoty wydatków na karcie spłatę możesz rozłożyć na okres od 3 do 24 rat.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w ratach w kwocie 1600 zł - wynosi 16,32%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 24 równe  raty (maksymalna liczba rat, dostępna dla tej kwoty) w kwotach 66,67 zł,

- oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty wynosi 1881,51 zł, 

- całkowity koszt kredytu wynosi 281,51 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (74,75 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie spłaty w ratach (191,76 zł)

- okres kredytowania wynosi 25 miesięcy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 
 
 
 
 
 

 
Finansowanie potrzeb mieszkaniowych
Kredyt mieszkaniowy:
 • specjalne warunki cenowe:
  - marża podstawowa od 1,75%5
  - opłata za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 0%
 • do 85% wartości nieruchomości,
 • spłata nawet do 30 lat,
 • bezpłatna promesa ważna do 60 dni,
 • kompleksowa pomoc eksperta banku.
RRSO 3,44%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,44% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 258.280 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,04% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1254,35 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1123,61 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 344.606,09 zł, całkowity koszt kredytu 86.326,09 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 74.509,42 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,75 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 0 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 0 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137vzł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 15 lipca 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie.
Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Bankowość mobilna PeoPay
 • procentowy lub kwotowy wskaźnik stanu salda przed zalogowaniem zatwierdzanie odciskiem palca poleceń przelewu i płatności w sklepie internetowym do kwoty 200 zł,
 • płatności, wpłaty i wypłaty gotówki z miejsc oznaczonych logo BLIK,
 • płatności mobilne Apple Pay dla użytkowników telefonów iPhone,
 • płacenie telefonem za granicą od razu w walucie4.
1 Zwolnienie z opłat za prowadzenie konta następuje na wniosek Klienta.
2 Otwarcie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile rodzic jest właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w złotych) w Banku Pekao S.A. lub dziecko, które ukończyło 13 lat, posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (w złotych) w Banku Pekao S.A. a także dziecko jest obywatelem polskim lub ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu – stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (poleceniem przelewu lub poleceniem przelewu wewnętrznego. Przed ukończeniem 13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat. Oprocentowanie rachunku Mój Skarb jest zmienne i wynosi 0,2% w skali roku.
3 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji.
4 Użytkownik zbliża telefon do terminala (jak kartę), aplikacja rozpoznaje walutę transakcji i pobiera pieniądze z rachunku walutowego (EUR, USD, GBP, CHF). Należy podłączyć rachunek w danej walucie do aplikacji PeoPay i zapewnić na nim odpowiednie środki. Aby korzystać z bankowości mobilnej PeoPay, należy zawrzeć umowę o usługę bankowości elektronicznej Pekao24.Pełne informacje na impekao24.pl.
5 Marża podstawowa stosowana dla kredytów mieszkaniowych z LTV do poziomu 80% lub gdy LTV osiągnie poziom 80% i niżej.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki, kredytu i przyznaniu limitu kredytowego karty kredytowej po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.
Aplikacja PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej. Pojęcia: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, wypłata gotówki i usługa bankowości elektronicznej użyte w niniejszym materiale mają znaczenie zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437). Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!.
Część informacji prezentowanych w niniejszym materiale dotyczy oferty standardowej Banku, a część oferty promocyjnej.
Oferta obowiązuje we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A., nie dotyczy Partnerów Sprzedaży oraz Agencji Banku Pekao S.A. Warunki promocyjne są dostępne na wniosek Klienta. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w Grupie PZU S.A. przez osobę korzystającą z niniejszej Oferty specjalnej warunki promocyjne ulegają przekształceniu na standardowe warunki cenowe, zgodnie z postanowieniami umowy oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych obowiązujących Bank i Klienta w dniu dokonanego przekształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych usług wraz z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl i pod numerem dedykowanej infolinii: 22 591 22 25 (opłata wg cennika operatora).
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
Polityka Prywatności