• UA
 • |   PL

Przestaw się
na Przekorzyści

 • 0 zł za konto, kartę, bankomaty
 • 2,7% w skali roku na Koncie
  Oszczędnościowym przez 180 dni
 • 100 zł zwrotu za OC na
  samochód w PZU SA
 • do 100 zł zwrotu za rachunki
  za komórkę
 • bankowość mobilna PeoPay

wypełnij formularz oddzwonimy

*pola obowiązkowe

Otwórz Konto Przekorzystne
z bankowością mobilną PeoPay
i korzystaj!

0 za prowadzenie
konta

0 za obsługę
karty do konta

0 za dwie pierwsze
wypłaty kartą
w miesiącu z obcych bankomatów
w Polsce

0 za wszystkie wypłaty
tą kartą z bankomatów
Pekao S.A. w Polsce

0 prowizji za wypłaty
tą kartą w bankomatach
za granicą

Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł1 oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay.

Mamy więcej!

2,7% w skali roku
na nowym Koncie
Oszczędnościowym2

 • przez 180 dni od otwarcia
  konta do kwoty 10 tys. zł
 • 0 zł za wszystkie przelewy
  z Konta Oszczędnościowego
  w aplikacji PeoPay

Zyskaj
do 200 zł zwrotu!

Jeśli otworzysz Konto Przekorzystne
i przystąpisz do promocji w terminie
25.01-30.06.2018 r. oraz spełnisz warunki
promocji, możesz też otrzymać3:

100 zł

 • Zwrot kwoty 100 zł za nowo zakupioną lub odnowioną polisę OC na własny pojazd mechaniczny w PZU SA. Odnowienie lub nabycie polisy powinny nastąpić między 1.01.2018 r. a dniem przystąpienia do promocji.

  Minimalna kwota składki na polisę OC wynosi 200 zł. Zwrot otrzymasz przelewem na Konto Przekorzystne. Warunkiem jest aktywne1 korzystanie z Konta Przekorzystnego przez 6 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawisz w Banku dowód zakupu polisy.

do 100 zł za rachunki
komórkowe

 • 7% zwrotu za faktury za telefon komórkowy opłacane przez polecenie zapłaty.

  Zwrot będziesz otrzymywać po każdym miesiącu opłaconej faktury za telefon komórkowy przez maks. 12 m-cy, licząc od następnego miesiąca od przystąpienia do promocji, pod warunkiem że w tych miesiącach będziesz aktywnie1 korzystać z Konta Przekorzystnego. Promocja dotyczy wybranych operatorów, których lista jest tutaj.

Dla miłośników podróży i nie tylko
- wielowalutowa karta do konta
Mastercard Debit FX

 • posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i rachunków walutowych
 • płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF, w kraju i w internecie – jeżeli tylko masz zapewnione środki na koncie prowadzonym w walucie płatności i konto to jest przypisane do karty wielowalutowej
 • masz możliwość wyboru wizerunku swojej karty spośród ponad 70 wzorów
MasterCard Debit FX
PEOPAY

Jedna aplikacja do płacenia
i bankowania - PeoPay

PeoPay to wyjątkowo prosty i wygodny dostęp do salda, produktów i ich historii, przelewów oraz pozostałych funkcji Pekao24 w telefonie.

Dzięki aplikacji PeoPay:

 • zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także w USD, EUR, GBP i CHF (bez przewalutowania)4
 • wypłacisz gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A.
 • zalogujesz się, zatwierdzisz przelew lub płatność (także w internecie), również odciskiem palca5
 • w każdej chwili sprawdzisz saldo swojego rachunku, a także wpływ wynagrodzenia

1 Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w poprzednim miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. nie wymagają spełnienia warunku aktywnego korzystania z konta. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku, 3 zł/m-c za obsługę karty, 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów.

2 Oferta promocyjna dotyczy rachunków otwartych w terminie 25.01-30.06.2018 r. i mogą z niej skorzystać osoby, które do 31.12.2017 r. nie miały konta oszczędnościowego w Banku Pekao S.A. oraz osoby, które miały konto oszczędnościowe, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. Obowiązuje w oddziałach własnych Banku, Agencjach i Placówkach Partnerskich. Zapoznaj się z pozostałymi warunkami w Regulaminie promocji dostępnym powyżej.

3 Do promocji można przystąpić do 30.06.2018 r. lub do osiągnięcia odpowiedniej liczby uczestników, określonych w Regulaminach promocji. Promocje dotyczą tylko oddziałów własnych Banku oraz Agencji Banku. Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby, które do 31.12.2017 r. nie miały rachunku w Banku Pekao S.A. oraz osoby, które miały rachunek, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. W promocjach nie mogą brać udziału pracownicy Banku.

4 Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.

5 Zatwierdzanie odciskiem palca jest możliwe dla przelewów do kwoty 200 zł.

Oprocentowanie Konta Przekorzystnego wynosi 0,00%. Standardowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego wynosi 0,7% w skali roku. Wartości te nie uwzględniają opłat należnych Bankowi.