• UA
  • |   PL

Przestaw się
na Przekorzyści

  • 0 zł za konto, kartę, bankomaty
  • bankowość mobilna PeoPay

wypełnij formularz oddzwonimy

*pola obowiązkowe

Otwórz Konto Przekorzystne
z bankowością mobilną PeoPay
i korzystaj!

0 za prowadzenie
konta

0 za obsługę
karty do konta

0 za dwie pierwsze
wypłaty kartą
w miesiącu z obcych bankomatów
w Polsce

0 za wszystkie wypłaty
tą kartą z bankomatów
Pekao S.A. w Polsce

0 prowizji za wypłaty
tą kartą w bankomatach
za granicą

Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł1 oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay.

Mamy więcej!

Dla miłośników podróży i nie tylko
- wielowalutowa karta do konta
Mastercard Debit FX

  • posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i rachunków walutowych
  • płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF, w kraju i w internecie – jeżeli tylko masz zapewnione środki na koncie prowadzonym w walucie płatności i konto to jest przypisane do karty wielowalutowej
  • masz możliwość wyboru wizerunku swojej karty spośród ponad 70 wzorów
MasterCard Debit FX
PEOPAY

Jedna aplikacja do płacenia
i bankowania - PeoPay

PeoPay to wyjątkowo prosty i wygodny dostęp do salda, produktów i ich historii, przelewów oraz pozostałych funkcji Pekao24 w telefonie.

Dzięki aplikacji PeoPay:

  • zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także w USD, EUR, GBP i CHF (bez przewalutowania)4
  • wypłacisz gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A.
  • zalogujesz się, zatwierdzisz przelew lub płatność (także w internecie), również odciskiem palca5
  • w każdej chwili sprawdzisz saldo swojego rachunku, a także wpływ wynagrodzenia

1 Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w poprzednim miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. nie wymagają spełnienia warunku aktywnego korzystania z konta. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku, 3 zł/m-c za obsługę karty, 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów.

4 Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.

5 Zatwierdzanie odciskiem palca jest możliwe dla przelewów do kwoty 200 zł.

Oprocentowanie Konta Przekorzystnego wynosi 0,00%. Standardowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego wynosi 0,7% w skali roku. Wartości te nie uwzględniają opłat należnych Bankowi.