• UA
 • |   PL

Przestaw się
na Przekorzyści

 • 0 zł za konto, kartę, bankomaty
 • 3% w skali roku na Koncie
  Oszczędnościowym przez 365 dni
 • możliwość płatności Apple Pay
 • Sprawdź poniżej!

wypełnij formularz oddzwonimy

*pola obowiązkowe

dog

3% w skali roku
na nowym Koncie
Oszczędnościowym2

 • przez 365 dni od otwarcia
  konta do kwoty 20 tys. zł
 • 0 zł za wszystkie przelewy
  z Konta Oszczędnościowego
  w aplikacji PeoPay

Otwórz Konto Przekorzystne
z bankowością mobilną PeoPay
i korzystaj!

0 za prowadzenie
konta

0 za obsługę
karty do konta

0 za dwie pierwsze
wypłaty kartą
w miesiącu z obcych bankomatów
w Polsce

0 za wszystkie wypłaty
tą kartą z bankomatów
Pekao S.A. w Polsce

0 prowizji za wypłaty
tą kartą w bankomatach
za granicą

Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł1 oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay.

Dla miłośników podróży i nie tylko
- wielowalutowa karta do konta
Mastercard Debit FX

 • posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i rachunków walutowych
 • płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF, w kraju i w internecie – jeżeli tylko masz zapewnione środki na koncie prowadzonym w walucie płatności i konto to jest przypisane do karty wielowalutowej
 • masz możliwość wyboru wizerunku swojej karty spośród ponad 70 wzorów
MasterCard Debit FX
PEOPAY

Jedna aplikacja do płacenia
i bankowania - PeoPay

Aplikacja PeoPay to wyjątkowo prosty i wygodny dostęp do salda, produktów i ich historii, przelewów oraz pozostałych funkcji Pekao24 w telefonie.

Dzięki aplikacji PeoPay:

 • zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także w USD, EUR, GBP i CHF (bez przewalutowania)3
 • płatności i wypłaty z bankomatów oznaczonych logo BLIK w całej Polsce
 • zalogujesz się, zatwierdzisz przelew lub płatność (także w internecie), również odciskiem palca4
 • w każdej chwili sprawdzisz saldo swojego rachunku, a także wpływ wynagrodzenia

Z aplikacją PeoPay zawsze po drodze! Wymieniaj waluty, przelewaj i sprawdzaj konto jak Ci wygodnie. Pobierz aplikację w wersji polskiej lub ukraińskiej.

GooglePlay AppStore

Masz już aplikację PeoPay i chcesz korzystać z wersji ukraińskiej? Odinstaluj aplikację PeoPay w swoim telefonie i pobierz aktualną wersję. Na pierwszym ekranie przed zalogowaniem, w prawym górnym rogu pojawi się możliwość wyboru języka aplikacji (PL/UA/EN).

1 Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w poprzednim miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. nie wymagają spełnienia warunku aktywnego korzystania z konta. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku, 3 zł/m-c za obsługę karty, 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów.

2 Oferta promocyjna dotyczy rachunków otwartych w terminie do 30.11.2018 r. i mogą z niej skorzystać osoby, które w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 nie były związane Bankiem Pekao S.A. umową rachunku bankowego oraz osoby, które były posiadaczem w Banku rachunku bankowego, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. Obowiązuje w oddziałach własnych Banku i Placówkach Partnerskich. Zapoznaj się z pozostałymi warunkami w Regulaminie.

3 Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.

4 Zatwierdzanie odciskiem palca jest możliwe dla przelewów do kwoty 200 zł.

Oprocentowanie Konta Przekorzystnego wynosi 0,00%. Standardowe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego wynosi 0,7% w skali roku. Wartości te nie uwzględniają opłat należnych Bankowi.