Lokata z indywidualnym ubezpieczeniem na życie

z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II

Materiał marketingowy

oferta dostępna wyłącznie w naszych oddziałach do 17 czerwca 2024 r.

O szczegóły zapytaj doradcę Premium.

spełnij warunki oferty i zyskaj promocyjne oprocentowanie lokaty

 • Zobacz szczegóły

  Oferta lokaty dostępna dla klientów, którzy złożą wniosek o indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II (zwane dalej ubezpieczeniem z UFK) oraz wpłacą składkę na kwotę nie niższą niż kwota lokaty i spełnią inne warunki promocji.  
  Możesz zawrzeć jedną umowę nieodnawialnej lokaty w każdej walucie (jedną w PLN, jedną w USD i jedną w EUR).

w ofercie masz lokatę w PLN z oprocentowaniem wg stałej stopy procentowej:

 • 6,0% w skali roku na 3 miesiące,
 • 5,8% w skali roku na 6 miesięcy.

w ofercie masz lokatę w EUR z oprocentowaniem wg stałej stopy procentowej:
 

 • 2,5% w skali roku na 3 miesiące,
 • 2,3% w skali roku na 6 miesięcy.

w ofercie masz lokatę w USD z oprocentowaniem wg stałej stopy procentowej:

 • 3,0% w skali roku na 3 miesiące,
 • 2,8% w skali roku na 6 miesięcy.

ile możesz ulokować w pakiecie

 • Zobacz szczegóły

  Minimalna kwota lokaty wynosi 20.000 PLN lub 5.000 USD lub 5.000 EUR.
  Maksymalna kwota lokaty wynosi 100.000 PLN lub 25.000 USD lub 25.000 EUR
  Zawsze możesz wycofać środki zamykając lokatę - otrzymasz wtedy wpłacony kapitał bez odsetek.
  Kwota składki na ubezpieczenie z UFK nie może być niższa niż łączna kwota otwartej lokaty lub lokat.   
  Oferta nie obejmuje dopłat do otwartych już indywidualnych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II.
   

kto może skorzystać z oferty

 • Zobacz szczegóły

  Lokatę na preferencyjnych warunkach otworzysz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

  • masz konto osobiste w PLN w Banku Pekao S.A. z kartą debetową do tego rachunku lub otworzysz Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne z kartą debetową do tego konta,
  • w przypadku lokat w USD i EUR - masz Konto Walutowe w walucie lokaty (w USD lub w EUR) lub zawrze umowę o takie konto,
  • uzyskasz pozytywną rekomendację Banku Pekao S.A.  w zakresie skorzystania z pakietu (lokaty negocjowanej i ubezpieczenia z UFK) na podstawie wyników uzyskanych z wypełnienia dwóch ankiet:
   1. Ankiety dotyczącej potrzeb klienta w związku z zamiarem zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym 
   i
   2. Ankiety Potrzeb Klienta dotyczącej lokaty negocjowanej otwieranej na promocyjnych warunkach oferowanej wraz z inwestycją w indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II (odrębnej dla promocyjnej lokaty z ubezpieczeniem z UFK oraz dla ubezpieczenia z UFK), 
  • złożysz lub masz złożony komplet oświadczeń w zakresie wyrażenia zgód marketingowych dla Banku Pekao S.A. i nowych zgód dla spółek z grupy kapitałowej,
  • w okresie obowiązywania oferty złożysz wniosek o indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II i dokonasz wpłaty składki na to ubezpieczenie.

  Więcej o indywidualnym  ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II przeczytaj tu. Szczegóły oferty sprawdzisz u doradcy Premium w oddziale.

podstawowe informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II:
 

 • Zobacz szczegóły

  Świat Inwestycji Premium II jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przygotowanym przez PZU Życie S.A. Bank Pekao S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie S.A. Jest to propozycja dla klientów w wieku 18-79 lat, którzy chcą połączyć ochronę życia z inwestowaniem swoich pieniędzy już od 25 000 PLN lub równowartości tej kwoty przeliczonym po średnim kursie NBP w EUR / USD z dnia wpłaty i akceptują rekomendowany 5-letni okres inwestycji. 

  Ubezpieczenie z UFK to:

  • połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie w jednym rozwiązaniu,
  • dostęp do wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej – funduszy modelowych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego: niskim, umiarkowanym oraz wysokim oraz funduszu gwarantowanego o bezpiecznym profilu inwestycyjnym (łącznie 11 funduszy – wyboru odpowiedniego funduszu możesz dokonać  po wypełnieniu ankiety dotyczącej potrzeb klienta),
  • możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej, która wypłaci pieniądze z ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego,
  • inwestowania w różnych walutach – możliwość wpłat i wypłat w złotych, dolarach i euro,
  • udogodnienia prawne i podatkowe (sukcesyjne) wynikające z ubezpieczeniowej formuły rozwiązania.

  Więcej o tym znajdziesz tu. >> Świat Inwestycji Premium II - Bank Pekao S.A.

  Ważne!
  Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia, w tym informacje na temat opłat i pełna charakterystyka ryzyk inwestycyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze, jak również ograniczeń ochrony oraz zasad działania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), Tabeli Opłat i Limitów (załącznik 1 do OWU) oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Dokumenty dostępne są u doradcy Premium w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie Świat Inwestycji Premium II - Bank Pekao S.A. w sekcji Pliki do pobrania.

  Inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Wcześniejsze wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki wynikające z przepisów. Opłaty mają wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.

  Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), Tabeli Opłat i Limitów oraz w Karcie Produktu i KID (czyli na podstawie dokumentów, w których znajdują się informacje m.in. o cechach produktu, ryzyku inwestycyjnym, opłatach, wyłączeniach i ograniczeniach ochrony), a nie na podstawie skróconego opisu produktu. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej, w szczególności w zakresie podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jego odbiorca.

sprzedaż w pakiecie

 • Zobacz szczegóły

  Złożenie wniosku  o indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II oraz zawarcie umowy lokaty stanowi sprzedaż w pakiecie w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

  • Sprzedaż w pakiecie nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta, innymi niż w przypadku gdyby usługi były świadczone przez Bank Pekao S.A. odrębnie, jednakże poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży w pakiecie różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. stanowi sumę ryzyk wynikającą z poszczególnych usług świadczonych łącznie.
  • Zakres ubezpieczenia wynikający z zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II oraz jednocześnie umowy lokaty pozostaje bez zmian, w stosunku gdyby usługi te były świadczone oddzielnie. 
  • Usługi mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku złożenia wniosku o indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Świat Inwestycji Premium II oprocentowanie na lokacie może się różnić od zaproponowanego, w tym w szczególności może być niższe. 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.