Bankowość elektroniczna PekaoBiznes24

Zarządzaj finansami Twojej firmy

PekaoBiznes24 to nowoczesny system bankowości elektronicznej, który dostarcza funkcjonalności usprawniające rozliczenia z kontrahentami, zarządzenie rachunkami oraz wymianę informacji z systemami finansowo‑księgowymi.

System PekaoBiznes24 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w polskiej i angielskiej wersji i językowej.

w pełni transakcyjna aplikacja mobilna finanse swojej firmy zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej dostępnej dla systemów Android, iOS i Windows Phone
wymiana walut po preferencyjnych kursach realizacja przelewów do kontrahentów i wymiana walut z wykorzystaniem preferencyjnych kursów bazujących na aktualnej sytuacji na rynku walutowym
lokaty negocjowane online lokaty w złotówkach i walutach na okres od 1 do 365 dni, atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od kwoty i czasu trwania lokaty
integracja systemu z programami księgowo-płacowymi połączenie systemu z programami finansowo-księgowymi umożliwia wymianę informacji, takich jak zlecenia przelewu (np. krajowe, do ZUS lub US), historia operacji lub dane kontrahentów

* dotyczy wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych

Załóż konto on-line *

Otwórz konto
 • Pytania i odpowiedzi

  • Jak zalogować się po raz pierwszy?

   Aby zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 po raz pierwszy należy posiadać pakiet startowy w postaci koperty lub znać identyfikator logowania i posiadać hasło startowe przesłane na telefon komórkowy w formie wiadomości SMS.

   1. Logowanie przy pomocy pakietu startowego

    Aby zalogować się korzystając z pakietu startowego należy w oknie Logowanie do systemu wybrać odnośnik Pierwsze logowanie.

    Pojawi się okno Pierwsze logowanie i prośba o podanie Numeru pakietu startowego. Numer ten jest nadrukowany w lewym górnym rogu pakietu startowego pod literami ID.

    Po jego wprowadzeniu należy wybrać przycisk Dalej.

    Otworzy się kolejne okno, w którym pojawi się prośba o podanie Hasła do pakietu. Hasło to znajduje się wewnątrz koperty - należy ją otworzyć i przepisać wydrukowany numer, a następnie wybrać przycisk Dalej.

    Pojawi się okno Zmiana hasła dostępu. Należy wpisać i powtórzyć hasło logowania zgodne z polityką bezpieczeństwa, a następnie wybrać przycisk Zmień hasło.

    Po zatwierdzeniu zmiany hasła pojawi się identyfikator logowania, który jest niezbędny do kolejnych logowań, dlatego należy go zapisać lub zapamiętać.

    Należy następnie zaznaczyć pole Zapamiętałem swój numer identyfikatora i chcę kontynuować, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj.

    Po kliknięciu w przycisk nastąpi zalogowanie do systemu.

   2. Logowanie przy pomocy identyfikatora i hasła startowego SMS

    Aby zalogować się pierwszy raz do systemu znając identyfikator i hasło startowe należy w polu Logowanie do systemu wprowadzić swój identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.

    Na numer telefonu zaufanego w momencie wybrania przycisku Dalej jest wysyłane hasło startowe. Należy wpisać je na kolejnym ekranie i wybrać przycisk Zaloguj się.

    Kolejne krok - Zmiana hasła dostępu - i następne są już identyczne jak w przypadku wybrania opcji Pierwsze logowanie.

  • Jak odblokować dostęp?

   By odblokować dostęp do bankowości internetowej PekaoBiznes24 należy skorzystać z aktywnego kanału bankowości telefonicznej lub skontaktować się z Doradcą w oddziale Banku w celu uzyskania nowego hasła startowego.

   Dostęp do systemu, ze względów bezpieczeństwa, jest blokowany po piątej kolejnej błędnej próbie podania hasła. Po błędnej próbie wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.

   Aby podjąć kolejną próbę logowania należy wybrać przycisk Zaloguj ponownie i sprawdzić, czy:

   1. wprowadzony identyfikator jest prawidłowy
   2. uzupełniane są prawidłowe znaki w haśle (system rozróżnia wielkość liter)
   3. nie jest włączony klawisz Caps Lock
   4. układ klawiatury jest prawidłowy (w standardowych przypadkach powinna być to tzw. klawiatura programisty w układzie QWERTY


   Po piątej kolejnej próbie błędnego wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.

  • Jak podpisywać przelewy?

   Transakcje w systemie możesz realizować, gdy wygenerujesz swój własny klucz podpisu elektronicznego do ich zatwierdzania. Klucz ten możesz zapisać na dysku lokalnym lub na karcie mikroprocesorowej. O tym, gdzie będzie zapisywany klucz podpisu elektronicznego, decydujesz w momencie podpisania umowy o PekaoBiznes24.

   Jeżeli wygenerowany klucz zapiszesz na dysku lokalnym, przelewy których nie oznaczysz jako zaufane, będą wymagały dodatkowej autoryzacji SMS‑em otrzymanym na numer telefonu wskazany w umowie.

   Jeżeli wybierzesz opcję zapisania klucza na karcie mikroprocesowej, dodatkowa autoryzacja będzie odbywać PIN‑em do karty.

   Aby wygenerować klucz podpisu elektronicznego zaloguj się i wejdź w Ustawienia, w zakładkę Klucze i wybierz przycisk Generuj nowy klucz.

   W tym momencie decydujesz o miejscu zapisania nowego klucza. Jeżeli wybierzesz dysk lokalny, system poprosi Cię o nazwanie klucza i podanie hasła do niego. Hasło do klucza podpisu elektronicznego to dowolny ciąg minimum 6 znaków.

   Zapamiętaj je - będziesz nim zatwierdzać transakcje. Zwróć uwagę również na to, aby przez przypadek nie usunąć z dysku pliku z kluczem podpisu elektronicznego.

   Jeśli wybrałeś opcję zapisania klucza na karcie mikroprocesorowej, transakcje będziesz zatwierdzać PIN‑em do karty.

   Wygenerowany klucz jest NIEAKTYWNY.

   Możesz aktywować klucz u pracownika Oddziału oraz pod numerami infolinii 801 666 555 lub 22 591 23 23.

   Jeżeli chcesz aktywować klucz telefonicznie, przygotuj kopertę z hasłem startowym do usługi telefonicznej (otrzymaną w Oddziale) lub telefon komórkowy (jeśli wybrałeś opcję hasła startowego drogą SMS‑ową) oraz dowód osobisty.

   W automatycznym serwisie głosowym wybierz opcję Obsługa kanałów elektronicznych, wprowadź identyfikator, który poznałeś podczas pierwszego logowania do systemu.

   Połączysz się z konsultantem, który poprosi Cię o wybrane znaki z hasła startowego, zweryfikuje Twoje dane, a następnie przełączy do serwisu automatycznego w celu ustalenia kodu PIN do usługi telefonicznej.

   Po ustaleniu kodu PIN możesz ponownie połączyć się z konsultantem, który pomoże Ci aktywować klucz.

  • Jak wpisywać hasło maskowane?

   Do zalogowania do systemu PekaoBiznes24 niezbędny jest identyfikator oraz ustalone podczas pierwszego logowania hasło.

   Na stronie www.pekaobiznes24.pl w oknie Logowanie do systemu należy wpisać identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.

   Wyświetlona zostanie strona, na której należy wpisać hasło. Jest to tzw. hasło maskowane - system podczas każdego logowania losowo wybiera znaki z hasła, które należy uzupełnić. System może wyświetlić mniej znaków niż ma hasło, należy wówczas wprowadzić odpowiednie znaki z hasła w puste pola a pozostałe pominąć.

   Poniżej przykład uzupełnienia wymaganych przez system pól dla hasła MojeHasło123#. Dla zobrazowania przykładu na poniższym obrazku wprowadzone znaki z hasła podane są w formie jawnej. Podczas logowania, ze względów bezpieczeństwa, są one zastępowane symbolem kropki.

   Po uzupełnieniu wszystkich znaków należy wybrać przycisk Dalej.

  • Jakie wymagania techniczne musi spełniać mój komputer i przeglądarka?

   Rekomendowane systemy operacyjne oraz przeglądarki do korzystania z systemu PekaoBiznes24:

   1. Windows 7, Windows 8, Windows 10:
    1. Firefox - najnowsza 32‑bitowa wersja przeglądarki
    2. Internet Explorer - najnowsza dostępna wersja przeglądarki
    3. Opera 12.X
   2. Linux
    1. Firefox - najnowsza wersja przeglądarki
   3. MacOS od wersji 10.9
    1. Safari - najnowsza wersja przeglądarki
    2. Firefox - najnowsza wersja przeglądarki


   System PekaoBiznes24 jest przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej.

  • Jak aktywować aplikację mobilną?

   Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu umożliwia zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków czy historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację.

   W tym celu należy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.