Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A.

OTWÓRZ KONTO
PRZEKORZYSTNE, spełnij pozostałe warunki promocji I ZYSKAJ NAWET 200 ZŁ!

Załóż konto przez selfie i zarządzaj finansami
przez smartfon lub komputer!

do 200 zł

 • 100 zł za założenie konta za pomocą selfie, 4 miesięce aktywności i spełnienie pozostałych warunków1
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta znajomemu Dowiedz się więcej
 • 3400 punktów w programie Bezcenne Chwile®, które możesz wymienić np. na voucher do Allegro o wartości 50 zł2

2%

 • w skali roku przez 4 miesiące (120 dni) do 20 tys. zł. na Koncie Oszczędnościowym3

0 zł 4

 • za prowadzenie Konta Przekorzystnego
 • za obsługę karty debetowej
 • za przewalutowanie przy płatności kartą do konta
 • prowizji banku za wypłaty z bankomatów za granicą kartą do konta
Załóż konto online
Wymagana jest akceptacja Regulaminu

1 Aby otrzymać 100 zł premii, należy: do 30.09.2020 r. otworzyć Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium z kartą i aplikacją mobilną PeoPay. Umowa powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online na pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, umowę można zawrzeć w oddziale naszego banku), do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium i w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać jedną transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay, a także zalogować się do aplikacji PeoPay i spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie promocji. Nagroda 100zł będzie wypłacona na Twoje Konto Przekorzystne do 28.02.2021 r.

2 Nagroda przysługuje za zapisanie karty Mastercard naszego banku do rogramu Mastercard Bezcenne Chwile do dnia 30.09.2020 r. (link znajdziesz na: www.pekao.com.pl/bezcennechwile) i zalogowanie się w tym czasie do aplikacji PeoPay oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie promocji dostępnym niżej. Po przyznaniu punktów w programie - wybierz jako nagrodę voucher do Allegro. Przelicznik punktów na nagrody oraz dostępność poszczególnych rodzajów nagród może się zmieniać w trakcie trwania promocji.

3 Promocja 2% w skali roku przez 120 dni od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego do wysokości kwoty 20 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym jest dostępna dla nowych oraz obecnych klientów, których suma średnich miesięcznych sald rachunków w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r. wynosiła od 0 zł do 50 zł. Sprawdź szczegółowe warunki i zasady promocji w regulaminie promocji dostępnym poniżej. Promocja obowiązuje do 30.09.2020 r.

4 0 zł w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 500 zł pojedynczym przelewem z zewnątrz lub z konta firmowego w Banku Pekao S.A. i min. 1 płatności kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay. Do ukończenia 26. roku życia 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowe.

Regulamin promocji "Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę 100 zł" – edycja II
Regulamin promocji "Promocja na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium"
Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych
Taryfa Prowizji i Opłat bankowych dla Klientów detalicznych
Regulamin promocji „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. - edycja III”

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 150 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 15,36%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 6,99%
 • prowizja 6,99%

Z ubezpieczeniem:

 • oprocentowanie 5,99% *
 • prowizja 5,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 15,36% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 8559 zł, pożyczka zaciągnięta na 30 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1 677,42 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 643,24 zł (6,99%), opłata za otwarcie i prowadzenie ROR 180 zł, odsetki 854,18 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 236,42 zł płatna w 29 ratach miesięcznych po 335,21 zł, 30. rata wyrównująca 335,33 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8559 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 17.08.2020r.Warunki obowiązują do 31.12.2020r. Pożyczka nie możne być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji.
W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej.
Dla pożyczek od 1 000 zł do 2 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat, a dla pożyczek od 3 tys. zł do 8 lat

* Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym Ogólne warunki ubezpieczenia i Karta produktu dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. i na pekao.com.pl.

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 3,68%*
finansowanie do 85% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

Oferta specjalna:

 • marża od 1,89% 1
 • prowizja od 0,5%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,68% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 256.995 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,18% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1273,66 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1141,70 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 351.861,67 zł, całkowity koszt kredytu 94.866,67 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 79.944,03 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1 284,98 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lipca 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie.

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 8 300 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi 8,99%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym. Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 9 686,52 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 386,52 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (1126.24 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (215,28 zł),
- okres kredytowania wynosi 72 miesiące.
Kalkulacja przygotowana na 30.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

2 Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.