Oferta dla członków NSZZ Solidarność

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 13,13%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty. Przenieś do nas raty swoich kredytów i sprawdź, czy możesz płacić mniej!

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 7,2%
 • prowizja 7,99%

Z ubezpieczeniem:

 • oprocentowanie 6,2% *
 • prowizja 5,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,13% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 8 784,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 40 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1 982,66 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 762,79 zł (7,99%), odsetki 1 219,87 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 766,66 zł płatna w 39 ratach miesięcznych po 269,17 zł, 40. rata wyrównująca 269,03 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8 784,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 04.01.2021r. Pożyczka nie możne być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji.
W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej

* Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym Ogólne warunki ubezpieczenia i Karta produktu dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. i na pekao.com.pl.

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 3,64%*
finansowanie do 90% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,89% 1
 • prowizja od 0,5%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,64% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 256.995 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,14% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1.268,13 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1.136,51 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 350.303,90 zł,całkowity koszt kredytu 93.308,90 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 78.386,26 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cywg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCardDebit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1.284,98 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 stycznia 2021 r., na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z bankomatów za granicą1
 • 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą1
 • Otwórz Konto na selfie i skorzystaj z aktualnych promocji! Otrzymaj nagrody do 400 zł2
 • 0 zł za obsługę karty debetowej1
 • 0 zł za polecenie krajowych przelewów złotówkowych w bankowości internetowej
 • 0 zl za polecenie przelewu BLIKIEM na nr telefonu1
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta znajomemu
  Dowiedz się wiecej

  Załóż konto online
  Wymagana jest akceptacja Regulaminu

  1 0 zł w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiacu kalendarzowym min. 500 zł pojedynczym przelewem z zewnatrz lub z konta rmowego w Banku Pekao S.A. i min. 1 płatnosci karta debetowa do konta lub aplikacja PeoPay. Do ukonczenia 26 roku zycia 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługe karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty karta ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granica sa bezwarunkowe. Okreslenia: przelew, obsługa karty i wypłata oznaczaja odpowiednio: polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnetrznego, obsługe karty debetowej lub obsługe karty kredytowej i wypłate gotówki. Te pojecia oraz okreslenia: usługa bankowosci elektronicznej i prowadzenie rachunku płatniczego, maja znaczenia zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiazanych z rachunkiem płatniczym. Ich denicje znajdziesz na www.pekao.com.pl/denicje.

  2400 zł składają się nagrody, które możesz otrzymać, biorąc udział w aktualnych promocjach banku:
  100 zł za skuteczne polecenie konta do 31.03.2021 r. i spełnienie pozostałych warunków regulaminu programu poleceń oraz zasad IV edycji programu poleceń „Polecam Przekorzystnie”. 10% zwrotu (maksymalnie 100 zł) wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych karta debetowa Mastercard lub aplikacja PeoPay w okresie od dnia otwarcia Konta na selfie wraz z karta debetowa i aplikacja PeoPay przez 3 miesiące po spełnieniu warunków określonych w regulaminie promocji „Zyskaj do 10% zwrotu za płatności karta z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium” – edycja I. Promocja trwa do 31.03.2021 r. Nie dotyczy płatności BLIK. PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24. 10% zwrotu (maksymalnie 200 zł) za transakcje bezgotówkowe karta kredytowa Mastercard w okresie do 31.12.2021 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest otwarcie Konta w okresie do 31.03.2021 r. i zawarcie umowy o kartę kredytowa Mastercard do 30.09.2021 r. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie „Zyskaj do 10% zwrotu za płatności karta kredytowa z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium” – edycja I. Szczegóły w zakresie opłat znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych –karty kredytowe, dostępnej w oddziałach banku i na pekao.com.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej Elastyczna wynosi9,39%, przy założeniach: limit kredytowy 5900 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 6906,76 zł, okres spłaty 64 miesiące, całkowity koszt kredytu 1006,76 zł (w tym opłata za wydanie karty (15 zł), opłata za wznowienie karty (15 zł), odsetki (785,40 zł), opłaty miesięczne (2,99 zł lub 0 zł przy 1 transakcji) za obsługę karty kredytowej (191,36 zł)). Kalkulacja przygotowana na 4.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Bank podejmuje decyzje o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po badaniu i ocenie zdolności kredytowej kredytobiorcy.

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 5 900 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi 9,39%, przy przyjęciu założeń, że: przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  - spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  - oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
  - całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 6 906,66 zł,
  - całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 006,76 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (785,40 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty kredytowej (191,36 zł),
  - okres kredytowania wynosi 64 miesiące. Kalkulacja przygotowana na 21.12.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

2 Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Pekao S.A.