Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A.

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące1
kwota pożyczki od 1 000 zł do 250 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy2
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 27,59%
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty. Przenieś do nas raty swoich kredytów i sprawdź, czy możesz płacić mniej!

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 13,99%
 • prowizja 10,99%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 27,59% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 6005 zł, pożyczka zaciągnięta na 28 miesięcy, oprocentowanie zmienne 13,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1 941,26zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 741,43 zł (10,99%), odsetki 1 199,83 zł), całkowita kwota do zapłaty 7 946,26 zł, płatna w 27 ratach miesięcznych po 283,80 zł, 28. rata wyrównująca 283,66 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 6 005,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 01.02.2023 r.

1 Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez karencji. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej.

2 Dla pożyczek od 1000 zł do 2999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat. Dla pożyczek od 3000 zł do 14 999 zł do 8 lat, a dla pożyczek 15-200 tys. zł spłatę rat możesz rozłożyć do 10 lat.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po ocenie zdolności kredytowej.

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 9,91%*
finansowanie do 90% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,79% 1
 • prowizja od 0%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%, oferta z ubezpieczeniem CPI

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,91% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,09% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 587,04 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 784 264,24 zł, całkowity koszt kredytu 484 138,24 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 470 086,21 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego przedmiotu) 479 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 2 styczni 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (innego przedmiotu), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za Pakiet Komfort przez pół roku2
 • 100 zł dla Ciebie za polecenie konta i 100 zł dla Twojego znajomego za otworzenie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Konta Przekorzystne Biznes.
  50 zł dla Ciebie za polecenie konta i 50 zł dla Twojego znajomego za otworzenie Konta Przekorzystnego dla młodych.
  Dowiedz się wiecej
 • Konto Przekorzystne najlepszym kontem osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2022” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu.

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 19,98% przy założeniach: przyznany limit kredytowy 6 800 zł wypłacony jednorazowo, w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie promocyjne stałe 18,75% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 7 461,22 zł, całkowity koszt 661,22 zł obejmuje: odsetki 661,22 zł oraz opłatę miesięczną za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 19.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Informacje o opłatach i prowizjach zawarto w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, dostępnej na stronie banku pekao.com.pl.

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.