Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A.

REALIZUJ PLANY
Z POŻYCZKĄ
NA DOWOLNY CEL

Spełnienie marzeń masz na wyciągnięcie ręki.
Podejmij decyzję!

pieniądze na dowolny cel
pożyczka od 10 000 zł do 50 000 zł
spłata od 1 do 5 lat
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 15,23%1
uporządkuj swoje finanse i sprawdź,
czy możesz płacić niższe raty. Przenieś do nas raty swoich kredytów i sprawdź, czy możesz płacić mniej!

OFERTA SPECJALNA

Bez ubezpieczenia:

 • oprocentowanie 12,04%
 • prowizja 0%2

Pożyczka zdalnie - bez wychodzenia z domu. Jeśli masz konto w banku i korzystasz z bankowości elektronicznej Pekao24, pożyczkę możesz wziąć zdalnie na infolinii. Poczekaj na pozytywną decyzję kredytową, a dokumenty zaakceptuj w Pekao24 lub aplikacji PeoPay3


Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 15,23% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 17 175 zł, pożyczka zaciągnięta na 28 miesięcy, oprocentowanie stałe 14,24% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 3111,81 zł (w tym odsetki 3111,81 zł), całkowita kwota do zapłaty 20 286,81 zł płatna w 27 ratach miesięcznych po 724,53 zł, 28. rata wyrównująca 724,50 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 17 175 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.01.2024 r.

2Prowizja 0% dotyczy pożyczki od 10 000 zł do 50 000 zł przeznaczonej na dowolny cel lub na spłatę pożyczek lub kredytów udzielonych w innych instytucjach finansowych. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę pożyczek lub kredytów udzielonych przez Bank Pekao S.A. Oferta obowiązuje do 29.02.2024 r.

3Jeśli masz konto osobiste, a nie masz dostępu do bankowości elektronicznej Pekao24, aktywuj usługę przez telefon lub w oddziale banku. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji wypełnij formularz kontaktu lub zadzwoń na infolinię 22 591 22 32 (opłata wg cennika operatora). Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Pozostałe informacje znajdziesz w placówkach Banku Pekao S.A. oraz na pekao.com.pl. Informacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KREDYT
MIESZKANIOWY

Na zakup, budowę, remont, modernizację i nie tylko!

RRSO 9,18% *
finansowanie do 90% wartości nieruchomości
spłata nawet do 30 lat
bezpłatna promesa ważna
aż 60 dni
pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
kompleksowe wsparcie
eksperta banku

OFERTA SPECJALNA

 • marża od 1,89% 
 • prowizja od 0%

Aby skorzystać z oferty wypełnij formularz

1 Marża podstawowa –stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytudo wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%, oferta z ubezpieczeniem CPI.

2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3 miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiastraty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,18% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmująca  kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 8,44% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 451,84 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 743 407,17 zł, całkowity koszt kredytu 443 281,17 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów:  odsetki 429 523,64 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa)  184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 6 września 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego  jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywanego i publikowanego  przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zyskuj z Kontem Przekorzystnym

 • 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX1
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce kartą debetową Mastercard Debit FX1
 • 0 zł za Pakiet Komfort przez pół roku2
 • Program poleceń - polecasz zyskujesz.
 • Konto Przekorzystne najlepszym kontem osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2023” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu.

INNE OFERTY

W Banku Pekao S.A. czeka na Ciebie
szeroka gama propozycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Karty Kredytowej z Żubrem wynosi 18,95% przy założeniach: przyznany limit kredytowy 5 800 zł wypłacony jednorazowo, w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 17,75% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 6 333,90 zł, całkowity koszt 533,90 zł obejmuje: odsetki 533,90 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 3.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej.

Informacje o opłatach i prowizjach zawarto w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, dostępnej na stronie banku pekao.com.pl.

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.