Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT STUDENCKI

KREDYT STUDENCKI
Dodatkowe środki dla studentów

Jesteś studentem? Rozpocząłeś studia przed ukończeniem 25 roku życia? Nie ma znaczenia forma i tryb studiów. Potrzebujesz środki na swoje wydatki np. na opłatę czesnego, miejsca w domu akademickim, zakup podręczników lub zakup materiałów dydaktycznych?

Skorzystaj z propozycji kredytu studenckiego

Główne korzyści dla studentów
:*

 • 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu,

 • 0 zł za prowadzenie konta.

 

Jak funkcjonuje kredyt studencki?

 • Dodatkowe środki na studia - kredyt wypłacany jest przez 6 lat (w przypadku studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich) lub 4 lat (w przypadku doktoranckich) w postaci 10 miesięcznych rat w wysokości: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł,  przelewanych bezpośrednio na Twoje konto.

 • Udzielenie kredytu studenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank.

 • Nie musisz martwić się o spłatę kredytu - następuje nie wcześniej niż dwa lata po zakończeniu studiów. Zawsze dostosujemy ją do Twoich możliwości**.

 • Najlepsi studenci płacą mniej 

  • gdy znajdziesz się w grupie do 1% najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 50% kredytu,

  • gdy znajdziesz się w grupie od 1,01% do 5 % najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 35% kredytu,

  • gdy znajdziesz się w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 20% kredytu,

               

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wnioski o kredyt w roku akademickim 2018/2019 można składać do 20 października 2018 r.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0,58%. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto założenie, że kredyt został udzielony na okres studiów 5-letnich, wysokość kredytu  30 tys. PLN (kredyt wypłacony w  10 transzach w roku; wysokość transzy  600 PLN); okres karencji w spłacie  2 lata licząc od planowanego terminu ukończenia studiów; splata kredytu - w równych ratach kapitałowych  przez okres równy dwukrotności  liczby wypłaconych transz; prowizja na rzecz BGK-  za  poręczenie kredytu przez BGK 1,5% od kwoty poręczonej transzy; redyskonto weksli NBP 1,75%; odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli.  Informacja wg stanu na dzień  19.07.2018 r.

  
* Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytu studenckiego znajdują się w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych"
** Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:
- terminu ukończenia studiów albo
- terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem uczelni  kredytobiorca powinien ukończyć studia, w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej


Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt