KREDYT STUDENCKI

KREDYT STUDENCKI
Dodatkowe środki dla studentów

Jesteś studentem? Rozpocząłeś studia przed ukończeniem 25 roku życia? Nie ma znaczenia forma i tryb studiów. Potrzebujesz środki na swoje wydatki np. na opłatę czesnego, miejsca w domu akademickim, zakup podręczników lub zakup materiałów dydaktycznych?

Skorzystaj z propozycji kredytu studenckiego

Główne korzyści dla studentów
:*

 • 0 zł za wcześniejszą spłatę kredytu,

 • 0 zł za prowadzenie konta.

 

Jak funkcjonuje kredyt studencki?

 • Dodatkowe środki na studia - kredyt wypłacany jest przez 6 lat (w przypadku studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich) lub 4 lat (w przypadku doktoranckich) w postaci 10 miesięcznych rat w wysokości: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł,  przelewanych bezpośrednio na Twoje konto.

 • Udzielenie kredytu studenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Bank.

 • Nie musisz martwić się o spłatę kredytu - następuje nie wcześniej niż dwa lata po zakończeniu studiów. Zawsze dostosujemy ją do Twoich możliwości**.

 • Najlepsi studenci płacą mniej 

  • gdy znajdziesz się w grupie do 1% najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 50% kredytu,

  • gdy znajdziesz się w grupie od 1,01% do 5 % najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 35% kredytu,

  • gdy znajdziesz się w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów na swojej uczelni - umorzymy 20% kredytu,

               

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wnioski o kredyt w roku akademickim 2018/2019 można składać do 20 października 2018 r.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0,58%. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto założenie, że kredyt został udzielony na okres studiów 5-letnich, wysokość kredytu  30 tys. PLN (kredyt wypłacony w  10 transzach w roku; wysokość transzy  600 PLN); okres karencji w spłacie  2 lata licząc od planowanego terminu ukończenia studiów; splata kredytu - w równych ratach kapitałowych  przez okres równy dwukrotności  liczby wypłaconych transz; prowizja na rzecz BGK-  za  poręczenie kredytu przez BGK 1,5% od kwoty poręczonej transzy; redyskonto weksli NBP 1,75%; odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli.  Informacja wg stanu na dzień  19.07.2018 r.

  
* Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytu studenckiego znajdują się w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych"
** Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:
- terminu ukończenia studiów albo
- terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem uczelni  kredytobiorca powinien ukończyć studia, w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej


Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt